شماره پاییز مجله بین‌المللی نانو ابعاد (IJND) منتشر شد

شماره پاییز (Volume 8, Issue 4, Autumn 2017) مجله International Journal of Nano Dimension (IJND) وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن منتشر شد. در این شماره ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی در تمامی حوزه‌های نانو فناوری مربوط به محققین برجسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف و معتبر دنیا و ایران چاپ شده است.

مجله (IJND) International Journal of Nano Dimensionبه همت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به مدیر مسئولی دکتر بابک صادقی و سردبیری دکتر خلیل پورشمسیان منتشر می‌شود. اعضای هیئت علمی برجسته برخی از دانشگاه‌های کشور و هم¬چنین برخی از دانشگاه‌های خارجی از کشورهایی همچون چین، ترکیه، استرالیا ، کره جنوبی و … به عنوان عضو هیئت تحریریه با این مجله همکاری می‌نمایند. این مجله به صورت فصلنامه بوده و تاکنون ۸ جلد مشتمل بر ۳۳ شماره که حاوی ۳۵۰ مقاله اصلی و ۱۵ مقاله مروری است، در آن چاپ شده است.
مقالات پس از ثبت نام نویسندگان وارسال آن از طریق سایت مجله IJDN قابل بررسی می¬باشند و داوری این مقالات توسط محققین و اعضا برجسته هیات علمی داخل وخارج از کشور انجام و نتیجه به نویسندگان اعلام می¬شود. مجله(IJND) از ابتدای سال ۲۰۱۷، در پایگاه اطلاعاتی ESCI سایت تامسون-رویتر نمایه شده و مقالات چاپ شده در آن ISI محسوب می¬شود.
موضوعات پذیرش مقاله برای چاپ در این مجله در تمامی حوزه¬های نانو فناوری می¬باشد:
• کاربردهایی مانند زیست حسگرها، اپتوالکترونیک، مغناطیس، پزشکی، دستگاه‌های جدید
• نانومواد مانند نانو فلزات و آلیاژها، جامدات غیر آلی، سرامیک، نانو کامپوزیت، پلیمرها، نیمه‌هادی‌ها
• ویژگی‌هایی حاصل از روش‌های صوتی، تحلیلی، پراش، الکتریکی، نوری، اسپکتروسکوپی، نانو یا مشابه
• مواد نوین مانند نانوسیم‌ها، نانولوله‌ها، نانوذرات، نانو کامپوزیت‌ها، فیلم‌های نازک، سوپرسلول‌ها، نقاط کوانتومی و چاه‌های کوانتومی
• روش‌های فرآیندی
• خواص مواد نانو ساختار
• سنتز نانو مواد
شایان ذکر است‏، براساس آئین نامه ستاد نانو در صورت چاپ مقاله در این مجله و پس از تایید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، حمایت تشویقی به مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نویسندگان تعلق می‌گیرد.