هلند به دنبال استفاده از فناوری‌ نانو برای توسعه اقتصادی است

دولت هلند به دنبال استفاده از فناوری‌ نانو به‌منظور توسعه اقتصادی است. از این رو برنامه‌هایی نظیر حمایت مالی، بهبود سطح آموزش و ایجاد همکاری نزدیک با پروژه‌های نوآور در حوزه فناوری‌ نانو را در راس برنامه‌های خود قرار داده است.

فناوری‌ نانو به دلیل تأثیرات اقتصادی و صنعتی خود، اهمیت زیادی در کشورهای مختلف به ویژه در اروپا داشته است. هلند یکی از کشورهایی است که به دنبال پیاده‌سازی این فناوری در صنایع مختلف بوده و برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای این کار دارد. این کشور برای توسعه اقتصاد خود به سراغ راهبرد دیپلماسی اقتصادی رفته است. هلند از طریق صادرات نانومواد و نانومحصولات در حوزه الکترونیک در این مسیر گام برداشته است. مسئولان هلندی راهبرد تولید منطقی و صادرات نانومحصولات به بازارهای بین‌المللی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده‌اند.
کشور هلند از خلاقیت، واقع‌بینی و استعدادهای کسب و کار بهره‌مند است که در کنار چندین سازمان فعال در حوزه فناوری‌ نانو و شرکت‌های جدید به دنبال بهره‌گیری از این پتانسیل‌ها برای تسهیل نوآوری و تولید در فناوری‌ نانو است. هدف نهایی از این کار، پاسخ‌دهی به نیازهای اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی است. در واقع هلندی‌ها به دنبال استفاده از فناوری‌ نانو برای تأمین نیازهای ملی این کشور هستند. دانشگاه‌، دولت و مؤسسه‌های آموزشی و تخصصی نقش پررنگی در این بین دارند. دولت تأثیر به سزایی روی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در هلند داشته و بدنه دولت به ویژه وزارت امور خارجه این کشور از کارخانه‌ها و شرکت‌های نوپا حمایت می‌کند. مشوق‌های مختلفی نظیر مشوق‌های مالیاتی و اعتباری از سوی وزارت اقتصاد هلند در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر دولت هلند برای شناسایی پروژه‌ها و مدل‌های کسب و کار خلاقانه اقدام به برگزاری رقابت‌هایی می‌کند تا بتوان هسته‌های با پتانسیل بالاتر را شناسایی و از آن‌ها حمایت نماید. در این بین اولویت‌های ملی هلند نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، به طوری که دولت این کشور برای حفظ پیشتازی خود در برخی حوزه‌ها نظیر مواد شیمیایی، سعی دارد از پروژه‌هایی حمایت کند که این رقابت‌پذیری را افزایش دهد.
دولت هلند روی آموزش تمرکز زیادی داشته و یکی از عوامل تأثیرگذار روی اقتصاد را آموزش می‌داند. از این رو همکاری نزدیکی با دانشگاه‌ها دارد تا با استفاده از آن‌ها مهارت کارآفرینان را در این بخش بهبود دهد.
در مجموع باید گفت که دولت هلند به دنبال استفاده از فناوری‌ نانو در تأثیرگذاری روی اقتصاد این کشور بوده و در این مسیر نیز از بازوهایی نظیر آموزش، حمایت مالی و اولویت دهی تحقیقاتی استفاده می‌کند.