تولید حسگر نشت آب با کاغذ حاوی نانولوله‌کربنی

پژوهشگران با ترکیب نانولوله‌کربنی و کاغذ موفق به تولید رسانایی شدند که علاوه بر هدایت الکتریکی، نسبت به آب نیز حساس است. از این محصول می‌توان برای تولید حسگر برای نشت آب از لوله‌ها یا وجود ناخالصی آب در سوخت استفاده کرد.

محققان دانشگاه واشنگتون موفق به ساخت کاغذ رسانایی شدند که می‌توان از آن برای فعالیت‌های حسگری استفاده کرد.
آنتونی دیچیارا از محققان این پروژه با استفاده از روش‌های رایج ساخت کاغذ، موفق به تولید این کاغذ رسانا شده است؛ با این تفاوت که برای ایجاد هدایت الکتریکی در این ساختار از نانولوله‌های کربنی رسانا استفاده شده است. در واقع نانولوله‌های کربنی با الیاف چوب ترکیب شده و برای ساخت کاغذ استفاده می‌شوند.
هدف این گروه تحقیقاتی تولید یک کاغذ معمولی بود که رسانای الکتریکی نیز باشد که محقق شد. زمانی که این کاغذ به‌صورت تصادفی در معرض آب قرار داده شد، الیاف آن متورم شد و به سه برابر حجم اولیه رسید. این تغییر حجم موجب می‌شود تا نانولوله‌ها جا‌به‌جا شوند و جریان الکتریکی دستخوش تغییر شود. در واقع وجود آب منجر به تغییر هدایت جریان عبوری از سطح کاغذ می‌شود. در نتیجه از طریق این کاغذ می‌توان LED را روشن کرد. با خشک شدن کاغذ، شبکه رسانایی کاغذ به حالت اولیه بازگشته و می‌تواند عملکرد عادی خود را داشته باشد.
در حال حاضر این گروه تحقیقاتی در حال بررسی به ورق‌های کاغذی هستند که بتوان آنها را دور لوله‌های آب در بخش صنعت قرار داد. زمانی که نشت آب از این لوله‌ها اتفاق افتاد، کاغذ در آن محل دچار تغییر هدایت الکتریکی شده و در نهایت موجب نواخته شدن زنگ هشدار می‌شود. با این زنگ متخصصان می‌توانند محل نشت را به سرعت شناسایی کنند.
مزیت دیگر این کاغذ آن است که فقط نسبت به آب حساس بوده و سیالات دیگر روی آن تأثیر نمی‌گذارند. از این فناوری می‌توان برای تشخیص مقدار بسیار کم آب در سوخت استفاده کرد.
نتایج این پروژه در نشریه Journal of Materials Chemistry A منتشر شده است.