همکاری ایران در تدوین پروتکل‌های بین المللی در فناوری نانو

جمهوری اسلامی ایران به دلیل بیش از یک دهه فعالیت علمی و فناورانه در حوزه فناوری نانو، در تدوین سیاست‌های بین المللی صادرات محصولات نانویی نقش‌آفرین خواهد بود و اتحادیه اروپا در اولین نشست گفتگوی دو قاره اروپا-آسیا از پیشنهاد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای ایجاد راهبردهای مشترک بین المللی در این حوزه استقبال کرد.

دکترعلی بیت‌الهی، رئیس کمیته استاندارد‌سازی و امور بین‌الملل ستاد توسعه فناوری نانو در اولین نشست آسیا-اروپا در زمینه ایمنی و گواهی‌‌دهی محصولات فناوری نانو آخرین وضعیت استانداردسازی و صحه‌گذاری محصولات نانویی در دنیا را تشریح کرد و در مورد چالش‌های پیش‌روی این فناوری گفت: «کشور‌های اروپایی و آسیایی در راستای اهداف و برنامه‌های خود در حوزه فناوری نانو مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. بر همین اساس برای تدوین یک نقشه راه واحد و هماهنگ بین‌المللی به گفتمانی مشترک نیاز بود. این نشست برای تدوین سیاست‌ها و راهبرد آینده یکپارچه در سطح بین‌المللی برگزار شده است؛ زیرا صادرات محصولات نانویی در آینده تحت تأثیر این آیین‌نامه‌ها، مقررات و پروتکل‌ها قرار خواهد گرفت.»
وی در ادامه افزود: «ایران به عنوان کشوری پیشرو در فناوری نانو به دنبال فراهم کردن استانداردهایی هم‌ راستا با قوانین بین‌المللی و توسعه تجارت محصولات نانویی به دنیا است.»
وی دستیابی به اهداف نشست را در گرو تداوم این نشست و تبدیل شدن آن به یک ساز‌و‌کار و برنامه عملیاتی دانست و گفت: «اتحادیه اروپا با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری نانو در حال تدوین مقررات آتی دنیا در زمینه ایمنی و صحه‌گذاری است که باید تجارب، رویکرد و سیاست‌های کشورهای آسیایی را نیز در آن لحاظ کند.»
شایان ذکر است حضور و مشارکت ۶ کشور اروپایی پیشگام در حوزه فناوری نانو در این نشست نشان دهنده رویکرد مثبت اتحادیه اروپا به ایران به عنوان بازیگر اصلی حوزه فناوری نانو در آسیا است و اتحادیه اروپا برای توسعه مشارکت بین‌المللی با کشورهای آسیایی و همکاری‌های علمی و تجاری در این زمینه ابراز تمایل کرده‌ است.
در همین راستا بیت‌اللهی افزود: «اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که ایران نقطه نظرات خود را در رابطه با ایمنی و صحه‌گذاری در زیر ساخت‌های متعدد اروپایی مطرح کند. فناوری نانو در کشورهای آسیایی مانند ایران، تایوان، تایلند، کره‌جنوبی به شکل ستاد ویژه فناوری اداره می‌شود ولی فعالیت اتحادیه اروپا در زمینه فناوری نانو بر اساس برنامه‌ها و پروتکل‌های ویژه‌ است که با مشارکت کشورها مقرراتی را بر عملکرد صحیح این برنامه‌ها تدوین می‌کنند و سازمان‌هایی مانند ایزو و کمیته‌های مختلف فعالیت این برنامه‌ها را رصد می‌کنند.»