بازدید از سه آزمایشگاه خدماتی توسط مدیران مرکز ملی فناوری‌نانو تایلند

دو مدیر ارشد مرکز ملی فناوری‌نانو تایلند که برای شرکت در کارگاه آموزشی ایمنی فناوری‌نانو به تهران سفر کرده‌بودند از سه آزمایشگاه خدماتی در تهران بازدید کردند. هدف از این بازدید، بررسی توانمندی‌های این سه آزمایشگاه برای شرکت در مقایسه‌ بین‌آزمایشگاهی است که اوایل سال ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد.

دکتر آنوپ کلامچون، مدیر آزمایشگاه تعیین مشخصات در NANOTECH و رامجیتی ایندارپراسیرت، مدیر بخش نانوایمنی NANOTECH ، برای شرکت در کارگاه Asia-EU dialogue on nanosafety and nanocertification که روزسه شنبه ۷ آذر ۹۶ ( ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷) برگزار شد، به تهران سفر کردند.
این گروه در روز دوشنبه ششم آذر ماه با همراهی دبیر شبکه آزمایشگاهی نانو، نماینده کمیته استانداردسازی فناوری نانو و مشاور اجرای مقایسات بین آزمایشگاهی در داخل کشور از سه آزمایشگاه مختلف در تهران که در بخش خدمات آزمایشگاهی به مشتریان در حوزه تعیین مشخصات نانومواد خدمات ارائه می‌کنند، بازدید کردند.
این آزمایشگاه‌ها که در این سفر از آنها بازدید شده، در برنامه مقایسه‌های بین‌آزمایشگاهی بین المللی شرکت خواهند داشت، برنامه‌ای که توسط NANOTECH/NIMT به‌منظور سنجش دقت و صحت نتایج ارائه شده توسط این آزمایشگاه‌ها، اوایل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد.
موسسه تحقیقات صنعت نفت (RIPI)، مرکز تحقیقات متالورژی رازی (RMRC) و بنیاد علوم کاربردی رازی، سه مرکزی هستند که توسط این گروه بازدید شدند. پس از این بازدید، توانمندی و قابلیت‌های این آزمایشگاه‌ها در بخش خدماتی در سطح بسیار بالایی ارزیابی شد.
filereader.php?p1=main_4af52202f77beb11b