ششمین مجله نانویی ایران در ISI پذیرفته شد

مجله Nanomedicine Journal که توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می‌شود، در نمایه ESCI سایت تامسون رویترز به عنوان ششمین مجله ISI ایرانی پذیرفته و نمایه شد. در این مجله تاکنون ۴ جلد مشتمل بر ۱۷ شماره که حاوی ۱۲۴ مقاله اصلی و ۱۵ مقاله مروی است، منتشر شده است.

این مجله با نام اختصاریNMJ ، به صورت فصلنامه از سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به سردبیری دکتر محمد رمضانی شروع به فعالیت کرده و مقالات مرتبط با حوزه موضوعی نانوپزشکی، زیست‌شناسی، بیوتکنولوژی و داروسازی را از پژوهشگران دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی منتشر می کند. اعضای هیئت علمی برجسته برخی از دانشگاه‌های کشور و همچنین برخی از دانشگاه‌های خارجی از کشورهایی همچون آمریکا، چین، کانادا، دانمارک، هند و… به‌عنوان هیئت تحریریه با این مجله همکاری می‌نمایند.
مجله Nanomedicine Journal توانسته است علاوه بر کسب امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزرات بهداشت و نمایه شدن در نمایه ESCI سایت تامسون رویترز در پایگاه‌های زیر نیز نمایه شود:

• Chemical Abstracts Service (CAS)
• Islamic World Science Citation Database (ISC)
• EBSCO
• Medical-Journals-Links (MJL)
• DOAJ
• Magiran
• IrMedex

لازم به ذکر است که پیش از این پنج مجله نانویی ذیل نیز در نمایه ESCI سایت تامسون رویترز پذیرفته شده بودند:
۱- Journal of Nanostructures (ناشر: دانشگاه کاشان)
۲- Journal of Nanostructure in Chemistry (ناشر: دانشگاه آزاد واحد شهر قدس)
۳- Journal of Nanoanalysis (ناشر: دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی)
۴- International Journal of Nano Dimension (ناشر: دانشگاه آزاد واحد تنکابن)
۵- International Nano Letters (ناشر: دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه)

گفتنی است، نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index به‌عنوان یک نمایه جدید در پایگاه ISI-Web of Science Core Collection در سال ٢٠١۵ معرفی و ارائه شده است.
عنوان و چکیده مقالات منتشرشده در مجلات نمایه ESCI در پایگاه ISI-Web of Science قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است و این مقالات دارای اعتبار و ارزش مقاله ISI-Web of Science خواهند بود.
اطلاعات بیشتر درباره مجله Nanomedicine Journal، به همراه فهرست مقالات منتشر شده در آن در پایگاه اینترنتی مجله در دسترس قرار دارد.
شایان ذکر است، براساس آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در مجله NMJ با توجه به نمایه شدن آن در ESCI، مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان حمایت تشویقی تعلق می‌گیرد.