ثبت پتنتی برای تولید نانوساختارهای ارتقا دهنده‌ی باتری

شرکت کانادایی نانووان (Nano One) در حال ثبت پتنتی‌ مربوط به تولید نوعی نانوساختار اکسید فلز لیتیم است که می‌توان با استفاده از آن عملکرد باتری‌های یون لیتیم را ارتقا داد.

استفان کمپل از شرکت نانووان (Nano One) اعلام کرد که این شرکت موفق به توسعه‌ی فناوری جدیدی برای استفاده در باتری‌های یون لیتیم شده‌است. نانووان اکسید‌های فلز لیتیم پایداری ساخته که در باتری‌های یون لیتیم پیشرفته قابل استفاده‌اند. شرکت نانووان در تلاش است تا فناوری ساخت این اکسیدها و چگونگی پایدار کردن آن‌ها را در قالب پتنتی به‌ثبت برساند.
با استفاده از این فناوری می‌توان ساز و کار زوال ساختاری را در باتری‌ها دستخوش تغییر کرده و در نهایت انرژی را با کارایی بالاتری در باتری ذخیره کرد، به‌طوری که با هر بار شارژ/دشارژ افتی در عملکرد باتری دیده نمی‌شود.
این بهبود کارایی زمانی که قرار است باتری در دماهای بالا استفاده شود، نظیر خودروهای الکتریکی، اهمیت قابل توجهی پیدا می‌کند. همچنین این بهبود منجر به افزایش دوام و تعداد دفعات استفاده از باتری می‌شود.
کمپل می‌گوید: «این فناوری برای باتری‌هایی که در آن‌ها از اکسید فلز ترکیبی لیتیم استفاده شده، به کار می‌رود. در این باتری‌ها ترکیب منگنز با لیتیم به‌عنوان باتری استفاده می‌شود که این کار منجر به مزیت‌هایی در محصول می‌شود. ما معتقدیم که در این فناوری، دوام افزایش یافته و باتری یون لیتیم ارتقا پیدا می‌کند. در نهایت محصولی ایجاد می‌شود که قابلیت استفاده در صنایع مختلف نظیر خودروسازی، الکترونیک مصرفی و ذخیره‌ی انرژی را داراست. این فناوری در حال حاضر توجه بسیاری را به ‌خود جلب کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت نانووان به‌وجود آورده است.»
شرکت نانووان به ارائه‌ی نوآوری در صنعت باتری یون لیتیم ادامه می‌دهد و این پتنت کمک قابل توجهی به توسعه‌ی فناوری باتری می‌کند.
شرکت نانووان به‌دنبال استفاده از نانوساختارها در تولید باتری است و در این مسیر از مواد نانوساختار مختلف برای این کار استفاده می‌کند. این شرکت یک فرآیند سه مرحله‌ای دارد که با آن کاتد مناسب برای باتری یون لیتیم تولید می‌کند.