بهبود کیفیت اثرانگشت در صحنه‌ی جرم با استفاده از نانومیله

محققان چینی با استفاده از نوعی نانومیله‌ موفق به ارائه‌ی روشی برای بهبود شناسایی اثر انگشت شدند. در این روش تا ۶۰ روز درخشش اثر انگشت حفظ می‌شود؛ بدون این که نویز فلورسانس زمینه وجود داشته باشد.

محققان روش جدیدی برای انگشت‌نگاری ارائه کردند که در آن از نانوذرات لومینسانس برای افزایش کیفیت اثر انگشت استفاده شده‌است. قدرت تفکیک در این روش بیشتر از روش‌های استاندارد است.
در حال حاضر در صحنه‌ی جرم از معرف‌های شیمیایی برای بررسی سطوح استفاده می‌شود. روی این سطوح، پودر، رنگ‌های آلی و مولکول‌های فلورسانس قرار داده می‌شود تا اثر انگشت بهتر دیده شود.
برای افزایش کنتراست اثر انگشت محققان تلاش دارند تا از نانوذرات استفاده کنند. درصورت استفاده از نانوذرات فلزی در محل اثر انگشت، با تابش نور اثر انگشت رؤیت می‌شود. اما برخی سطوح نظیر پلاستیک و فلز، زیر نور فرابنفش تابش فلورسانس دارند که موجب بروز مشکلاتی می‌شود.
کوان یوان از دانشگاه ووهان درصدد حذف این فلورسانس زمینه برآمد. در حالت عادی با قطع شدن تابش فرابنفش، فلورسانس زمینه از بین می‌رود. از این رو محققان به دنبال ماده‌ای با تابش لومینسانس درازمدت بودند تا حتی بعد از قطع شدن تابش فرابنفش، درخشش ادامه داشته باشد.
در این میان، محققان نانوذرات لومینسانس سبزی را ارائه کردند که تا دو ماه درخشش دارد. این گروه نانومیله‌های Zn2GeO4 را سنتز کردند که یک درصد وزنی گالیم و نیم درصد وزنی منگنز دارد. این گروه سطح نانوذرات را با استفاده از استر اصلاح شیمیایی کردند، به‌طوری که نانوذرات می‌توانند به اسیدهای آمینه در اثر انگشت بچسبند.
این گروه تحقیقاتی آزمایش روی این فناوری را ادامه دادند و برای این کار از کارت‌های بازی و شیشه نوشابه استفاده کردند. مقداری از محلول حاوی نانوذرات به کارت و شیشه نوشابه اضافه و بعد از ۳۰ دقیقه از سطح زدوده شد و پس از آن سطح با محلول بافر فسفات شسته شد. با تابش پرتو فرابنفش به هر نمونه، تابش فلورسانس در سطح دیده شد، اما با قطع شدن تابش فرابنفش، نانوذرات درخشش خود را حفظ کردند، در حالی که تابش فلورسانس زمینه از بین رفته بود.
یافته‌های این گروه نشان داد که اثر انگشت با این روش تا ۶۰ روز درخشش دارد.