افزاره نانوالکترودی برای ساخت رابط مغز و کامپیوتر

محققان افزاره میکروسیالی ساختند که با استفاده از آن می‌توان الکترودهای نانولوله‌ای را وارد بافت مغز کرد. این الکترودها به آرامی وارد مغز شده و می‌توان از آن برای ساخت رابط مغز و کامپیوتر استفاده کرد.

الکترودهای نانولوله‌های کربنی همانند رشته خوراکی نرم هستند. با این حال محققان الکترودهایی از نانولوله ‌کربنی ساختند که قابلیت کاشت در مغز را دارند. با استفاده از این الکترودها می‌توان بیماری‌های عصبی را درمان کرد.
پژوهشگران دانشگاه رایس افزاره‌ای ساختند که می‌تواند از سیال برای وارد کردن الیاف نانولوله‌ کربنی به درون بافت مغز استفاده کند. این الکترودها قادر به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های نرون‌های مغز هستند.
این روش مبتنی بر میکروسیال که در دانشگاه رایس ابداع شده می‌تواند برای بهبود روش‌های درمانی استفاده شود. این الکترودها سیگنال‌های نرونی را دریافت کرده و از آن برای درمان استفاده می‌کند.
پژوهشگران معتقداند که الکترودهای مبتنی بر نانولوله‌ کربنی به دانشمندان کمک می‌کند تا ساز و کارهای مربوط به فرآیندهای شناختی را شناسایی کرده و از آن برای تولید رابط‌های مغز و کامپیوتر استفاده کند. رابط‌های مغز و کامپیوتر ابزارهایی هستند که میان مغز و کامپیوتر قرار گرفته و می‌توانند برای کنترل ادوات مصنوعی توسط بیمار به کار روند.
این ابزار با اعمال نیرو و حرکت سیال موجب می‌شود تا الکترود انعطاف‌پذیر به آرامی و بدون خم شدن وارد مغز شود. این روش می‌تواند جایگزین روش‌هایی شود که در آن‌ها الکترودهای صلب وارد مغز می‌شوند. چنین الکترودهایی معمولاً به بافت مغز آسیب می‌زنند.
محققان در این پروژه نشان دادند که این افزاره میکروسیالی چگونه می‌تواند یک سیال ویسکوز را برای حرکت دادن الکترود به سوی بافت مغز به کار گیرد. این سیال به الکترود فشار وارد کرده و موجب می‌شود تا الکترود از طریق سوراخ بسیار کوچکی که در بافت مغز ایجاد می‌شود، وارد شود. زمانی که این الکترود وارد بافت شد، کاملاً انعطاف‌پذیر عمل می‌کند.
وجود این سیال موجب می‌شود که تا الکترود به آرامی وارد بافت شود. همچنین فشاری به نوک الکترود وارد نمی‌شود، بلکه نیروی اعمال شده در تمام سطح پخش می‌شود.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه Nano Letters به چاپ رسیده است.