طراحی و ساخت نانوذرات ضد ویروس

محققان موفق به ساخت نانوذرات ضد ویروسی شدند که نه تنها مانع از عفونی شدن سلول با ویروس می‌شوند، بلکه آن را نیز از بین می‌برند.

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه ایلینویز موفق به طراحی نانوذرات ضدویروسی شد که قادراند با ویروس‌های مختلف برهم‌کنش داشته باشند. پیش از این نیز ترکیبات ضدویروس ساخته شده بود که تنها مانع از آلودگی سلولی با ویروس می‌شد. این نانوذرات جدید نه تنها مانع از آلودگی می‌شود، بلکه ویروس را نیز از بین می‌برد.
محققان این پروژه در مقاله خود نوشته‌اند: «ویروس‌ها هر ساله میلیون‌ها نفر را به کام مرگ می‌کشند. داروهای ضدویروس موجود در بازار نیز با محدودیت‌هایی روبرو هستند. مواد مختلفی وجود دارند که مرحله اول آلودگی ویروسی را متوقف می‌کنند. این کار با استفاده از شبیه‌سازی رفتار پروتئوگلیکان سولفات هپارین (HSPG) انجام می‌شود؛ ترکیبی که معمولاً مورد هدف لیگندهای ویروسی قرار می‌گیرد. ساز و کار معکوس کردن اتصال می‌تواند به‌عنوان دارو برای مقابله با عفونت ویروسی استفاده شود. رایج‌ترین لیگندهای اتصال ویروسی از واحدهای تکراری متراکم تشکیل می‌شوند، اما تنها برخی مواد می‌توانند به این لیگندها متصل شوند. ما موفق به ساخت نانوذرات ویروسی شدیم که به تقلید از HSPG ساخته شده‌است. با استفاده از این نانوذرات می‌توان با واحدهای تکراری لیگندهای اتصال ویروسی برهم‌کنش ایجاد کرد و نیرویی در حد ۱۹۰ پیکونیوتن به‌وجود آورد. با این نیرو می‌توان تغییر شکل برگشت‌ناپذیری را در اتصال میان ویروس ایجاد کرد.»
تصاویر میکروسکوپ الکترونی و شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی از ساز و کار ارائه شده در این پروژه پشتیبانی می‌کند. این نانوذرات هیچ نشانه‌ای از سمیت نشان نمی‌دهند.
برخی از ویروس‌ها نظیر HIV با اتصال به HSPG سطح سلول به آن متصل شده و سلول را عفونی می‌کنند. داروهای فعلی که مانع از این اتصال می‌شوند، قدرت اتصال ضعیفی با HSPG دارند. این داروها نمی‌توانند ویروس را از بین ببرند؛ بنابراین با کاهش غلظت دارو، ویروس دوباره فعال می‌شود.
این نانوذرات جدید قدرت اتصال بالایی داشته و علاوه بر اتصال با سلول، ویروس را نیز از بین می‌برند.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Broad-Spectrum Non-Toxic Antiviral Nanoparticles with a Virucidal Inhibition Mechanism در نشریه Nature Materials به چاپ رسیده است.