نانومحصولی که نفوذپذیری کود و آب را در کشاورزی بهبود می‌دهد

شرکت نانو ای‌جی تکنولوژیز نانومحصولی به نام AGpHRx را به بازار عرضه کرده است که می‌تواند اثربخشی آبیاری، علف‌کش‌ها و حشره‌کش و همچنین کودها را افزایش دهد. این نانومحصول موجب کاهش pH و سختی آب شده و نفوذپذیری در خاک را افزایش می‌دهد.

شرکت نانو ای‌جی تکنولوژیز (Nano Ag Technologies) نانوزیست‌کاتالیستی موسوم به AGpHRx به بازار عرضه کرده است که می‌توان از آن برای کاهش pH و سختی آب استفاده نمود.
این نانو محصول را می‌توان با اکثر حشره‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها، علف‌کش‌ها، کود و مواد مغذی ترکیب نمود و در نهایت حلالیت و اثربخشی محصولات را بهبود داد. همچنین این نانومحصول موجب می‌شود نفوذ پذیری در خاک ترکیبات مورد استفاده در بخش کشاورزی افزایش یابد.
دوگلاس استنجل، مدیرعامل شرکت نانو ای‌جی، می‌گوید: «استفاده از این نانومحصول موجب می‌شود شرایط بارش باران در زمین کشاورزی شبیه‌سازی شود. اکسیژن یکی از ترکیبات مهم برای رشد گیاهان است که معمولاً در اثر بارش باران وارد خاک می‌شود. متاسفانه اکسیژن به سرعت از آب خارج می‌شود؛ بنابراین آبیاری با آب چاه نمی‌تواند اکسیژن کافی برای گیاه را تأمین کند. استفاده از AGpHRx موجب می‌شود تا pH تثبیت و آب جذب خاک شده و وارد گیاه شود. با این کار می‌توان بازده محصولات کشاورزی را افزایش داد و سرانه کشاورزی برای هر هکتار را کم کرد.»
AGpHRx را می‌توان در مخازن و تانک نگه‌داری کرد که این کار موجب کمک به انحلال رسوبات کلسیم و زنگ‌زدگی از جت اسپری شده و نوک نازل نیز عاری از مواد شیمیایی و ترکیبات موجود در کود می‌شود و گرفتگی در نوک نازل به حداقل می‌رسد.