ابداع نیروی محرکه‌ی جدید برای نانوروبات‌ها

پژوهشگران آلمانی موفق به ارائه‌ی سامانه‌ی جدیدی شدند که نیروی محرکه‌ی لازم برای حرکت نانوروبات‌ها را تأمین می‌کند. این فناوری با استفاده از رشته‌های DNA و اعمال میدان الکتریکی به آن‌ها پیاده‌سازی می‌شود.

محققان دانشگاه صنعتی مونیخ موفق به ارائه‌ی فناوری نیرو محرکه‌ی الکتریکی جدیدی برای نانوروبات‌ها شدند. این گروه نشان دادند که ماشین‌های مولکولی با استفاده از این نیرو محرکه می‌توانند صدها هزار برابر سریع‌تر از فرآیندهای زیست‌شیمیایی رایج، حرکت کنند. این فناوری به نانوروبات‌ها امکان می‌دهد تا در یک کارخانه مولکولی، فرآیند تولید را با سرعت قابل توجهی انجام دهند.
این گروه برای نمایش فعالیت این نانوماشین، از برچسب‌های فلورسانس استفاده کردند که به انتهای بازوهای روبات متصل می‌شود و روی نمایشگر میکروسکوپ فلورسانس می‌توان حرکت نانوروبات را مشاهده کرد.
مدیر بخش سامانه‌های زیستی سنتزی دانشگاه صنعتی مونیخ می‌گوید: «با اعمال میدان الکتریکی، ما می‌توانیم چرخش دلخواه را روی بازوی نانوروبات انجام دهیم.»
این گروه برای اولین بار موفق به کنترل نانوروبات با استفاده از نیروی الکتریکی شدند. آن‌ها با این روش ۱۰۰ هزار برابر سریع‌تر از روش‌های قبلی اقدام به چرخش کردند.
یکی از دلایلی که تاکنون ماشین‌های مولکولی در مقیاس‌های انبوه استفاده نشده‌اند، سرعت کم آن‌هاست. این سامانه‌ها معمولاً با آنزیم، نور یا رشته‌های DNA فعال می‌شوند و کار ویژه‌ای را انجام می‌دهند.
در حال حاضر روبات‌های رایج نیاز به چند ساعت زمان برای انجام کاری دارند که این مدت زمان برای استفاده عملی از نانوروبات بسیار بالا است. از این رو محققان راهبرد جدیدی را به کار گرفتند که در آن برهم‌کنش میان ساختار DNA و میدان الکتریکی انجام می‌شود.
اساس این فناوری نیروی محرکه جدید بسیار ساده‌ای است. مولکول DNA بار منفی دارد؛ بنابراین، این زیست مولکول با اعمال میدان الکتریکی قادر به حرکت خواهد بود.
با استفاده از این فناوری جدید نه تنها می‌توان نانوذرات را حرکت داد، بلکه روبات‌ها قادر به اعمال نیرو به مولکول‌ها خواهند بود. این برهم‌کنش می‌تواند برای مقاصد درمانی یا دارویی استفاده شود.

این نتایج در قالب مقاله‌ای با عنوان A self-assembled nanoscale robotic arm controlled by electric fields در نشریه Science به‌چاپ رسیده است.