نانوداروی استنشاقی برای بهبود عملکرد قلب

پژوهشگران نانوذراتی ساختند که می‌توان دارو را درون آن قرار داد و عملکرد سلول‌های قلب را بهبود داد. این سامانه‌ی دارویی از طریق استنشاق وارد بدن شده و روی قلب تأثیر می‌گذارد.

محققان یک گروه تحقیقاتی از آلمان و ایتالیا موفق به ساخت نانوذراتی شدند که با استنشاق و از راه بینی وارد بدن شده و می‌تواند برای درمان بیماری‌ قلبی مورد استفاده قرار گیرد. در مقاله‌ای که این گروه با عنوان Inhalation of peptide-loaded nanoparticles improves heart failure در نشریه‌ی Science Translational Medicine به‌چاپ رساندند، نحوه تأثیرگذاری این نانوذرات روی حیوانات آزمایشگاه تشریح شده‌است.
در سال‌های اخیر، سامانه‌های رهاسازی دارویی برای رساندن دارو به بخش‌های مختلف بدن ساخته‌ا شده که از طریق خوراکی یا تزریقی به بدن وارد می‌شوند و دارو را در محل از پیش تعیین شده آزاد می‌کنند. اما این راهبرد برای درمان بیماری‌های قلبی با مشکلاتی روبرو است.
در این روش جدید محققان نانوذرات را به‌گونه‌ای طراحی کردند که بتوان آن را از طریق تنفس وارد بدن کرد. این نانوذرات به قلب رسیده و عملکرد آن را بهبود می‌دهند.
این تیم تحقیقاتی از موادی که ساختاری شبیه به استخوان یا دندان دارند برای تولید این نانوذرات استفاده کردند. نانوذرات فسفات کلسیم ابعاد بسیار کوچکی دارند، به‌طوری که به راحتی به بافت قلب می‌رسند. البته ابعاد آن‌ها به ‌اندازه ای است که قادر به حمل دارو به نقطه‌ی مورد نظر باشند. در این پروژه محققان از دارویی استفاده کردند که قادر به ترمیم کانال‌های کلسیم روی سطح سلول‌های قلب است. این داروها می‌توانند فعالیت الکتریکی سلول‌های قلب را بازیابی کند.
بعد از پر کردن نانوذرات با دارو، این نانوذرات به بدن موش‌های آزمایشگاهی تزریق شده و آسیب وارد شده به آن را ترمیم می‌کنند. بررسی‌های محققان نشان می‌دهد که بعد از وارد شدن این دارو به بدن موش‌ها، آسیب‌های موجود در بافت قلبی کاملاً ترمیم شده است.
در گام بعدی، محققان این دارو را روی خوک‌ها آزمایش کردند تا دریابند این دارو با چه سرعتی در بافت قلب جمع می‌شود. نتایج نشان داد که دارو سریع جمع شده و اثربخشی آن به سرعت اتفاق می‌افتد.