ساخت هیدروژلی که تومور سرطانی روی آن رفتار طبیعی دارد

پژوهشگران سنگاپوری هیدروژلی ساختند که سلول‌های سرطان کبد روی آن به خوبی رشد می‌کنند. این زیرلایه به‌گونه‌ای عمل می‌کند که سلول سرطان رفتاری مشابه با داخل بدن را روی این هیدروژل دارد. بنابراین در محیط آزمایشگاهی می‌توان رفتار طبیعی تومور سرطان کبد را مشاهده کرد.

یک تیم تحقیقاتی از سنگاپور موفق به ارائه روشی برای بهبود مطالعات روی سرطان در مقیاس آزمایشگاهی شده‌اند. آن‌ها معتقداند که این یافته می‌تواند برای مقابله با سرطان کبد که یکی از کشنده‌ترین سرطان‌ها در سنگاپور است، مورد استفاده قرار گیرد.
هنری یو، رهبر این گروه تحقیقاتی، از مؤسسه‌ی فناوری‌ نانو و زیست‌مهندسی آاستار می‌گوید: «روزی خواهد رسید که استفاده از این روش منجر به یافتن راهکاری مناسب برای درمان سرطان کبد شود.»
در حال حاضر مهمترین مشکل در درمان سرطان کبد، تنوع این نوع سرطان است که موجب دشوار شدن فرآیند درمان می‌شود. این بیماری یکی از رایج‌ترین سرطان‌ها در آسیا و آفریقاست که معمولاً توسط ویروس هپاتیت B و C و همچنین به دلیل وجود کبد چرب ایجاد می‌شود.
کشور سنگاپور در میان ۵ کشور صاحب بالاترین مرگ و میر در اثر سرطان است. در این پروژه محققان تومور سرطان کبد را رشد داده و با استفاده از سامانه‌ی جدیدی برای رهاسازی دارو، به درمان این تومور پرداختند.
یک از مشکلات اصلی در مسیر تحقیقات دارویی، یافتن ماده‌ای است که تومور بتواند آن‌ها ورت طبیعی روی آن رشد کند و زمانی که داخل بدن قرار گرفت نیز عملکرد طبیعی داشته باشد. الیزا فانگ از محققان این پروژه می‌گوید: «زمانی که شما سلول‌ها را در خارج از بدن رشد می‌دهید، آن‌ها ممکن است تغییر کنند؛ چرا که محیط آزمایشگاه با داخل بدن تفاوت دارد.»
این گروه تحقیقاتی با استفاده از نوعی داربست از جنس هیدروژل موفق شدند بستری مناسب برای رشد سرطان تولید کنند. سلول‌های سرطان کبد می‌توانند روی این داربست رشد و تکثیر کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تومورها تغییرات ژنتیکی ویژه‌ای را که در بدن انجام می‌دهند، روی این داربست‌ها نیز دارند. با تولید این هیدروژل می‌توان همان تنوعی که تومور سرطانی در بدن انسان به‌دست می‌آورد را در محیط آزمایشگاهی داشت.
این گروه در حال کار روی این فناوری هستند تا از آن برای کمک به بیماران سرطانی استفاده کنند.