استفاده از نانولوله به عنوان الگو برای تولید نانوحامل

پژوهشگران نشان دادند که با استفاده از نوعی نانولوله به عنوان الگو، می‌توان هیدروژلی تولید کرد که قابلیت رهاسازی دارو را داشته باشد. مزیت این روش به تک مرحله‌ای بودن فرآیند تولید نانوحامل است. این هیدروژل در حضور نوعی اسید، محتویات دارویی خود را رهاسازی می‌کند.

از ورود فناوری‌ نانو به پزشکی، نانوحامل‌ها به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم که پتانسیل بالایی برای استفاده در این حوزه دارند، مورد توجه محققان بوده‌اند.
یکی از رایج‌ترین ساختارها برای رهاسازی دارو، استفاده از نانولوله‌های توخالی است. اخیرا مقاله‌ای با عنوان “Nanohydrogel formation within halloysite lumen for triggered and sustained release” در نشریه ACS Applied Materials & Interfaces منتشر شده‌است که در آن محققان دانشگاه فدرال کازان با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه پابرمو نشان دادند که هیدروژل می‌تواند درون نانولوله‌های هالویسایت (HNTs) قرار گیرد.
گیوسپ لازارا از محققان این پروژه می‌گوید: «شبکه آلژینات درون نانولوله می‌تواند توسط محرک شیمیایی نظیر شلاته‌کننده‌های کلسیم، تحریک شود. چنین محرکی قادر است شرایط را برای رهاسازی دارو فراهم کند. ما در این پروژه نشان دادیم که هالویسایت با دیواره‌ای که خواص آبگریزی و آبدوستی آن تنظیم شده، می‌تواند نقش نانوالگو را ایفا کند و از آن برای سنتز سامانه‌های رهاسازی دارویی مبتنی بر هیدروژل استفاده کرد.»

در حال حاضر نانوساختارهای لوله‌ای توخالی که برای رهاسازی دارو استفاده می‌شوند، از نوعی پایانه هوشمند برخوردارند که تحت شرایط خاصی نظیر pH می‌توانند محتویات دارویی خود را آزاد کنند. تولید این نوع نانوحامل‌ها معمولاً دو مرحله‌ای است که در مرحله اول دارو بارگزاری شده و در مرحله دوم پایانه باز می‌شود.
نوآوری این روش جدید در آن است که برای تولید نانوحامل تنها یک مرحله مورد نیاز است. در این روش از مایسل‌های معدنی معکوس استفاده می‌شود که توسط نانولوله‌های هالویسایت که در فاز روغن پخش شده‌اند، تولید شده‌است. این راهبرد موجب می‌شود تا هیدروژل آلژنایت درون نانولوله محدود شده و نانوماده‌ای با خواص مناسب برای رهاسازی دارو تولید شود.
این گروه از داروی دوکسی‌سیلان که نوعی آنتی‌بیوتیک است، برای آزمودن این هیدروژل استفاده کردند.
زمانی که نوعی اسید که شلاته کننده یون کلسیم است به این ماده اضافه می‌شود، باز شدن هیدروژل اتفاق می‌افتد. آزمون‌های انجام شده نشان می‌دهد که این هیدروژل زیست‌سازگار است.