نانوکاتالیستی برای کاهش انتشار دی‌اکسیدگوگرد

پژوهشگران مکزیکی نانوکاتالیستی ساختند که قادر به کاهش انتشار گاز دی‌اکسیدگوگرد از احتراق سوخت‌های فسیلی است. این نانوکاتالیست کاربردهایی نیز در پتروشیمی داشته و می‌تواند برای کاهش ناخالصی در محصولات این صنعت استفاده شود.

براساس اطلاعاتی که اخیراً انجمن ملی علم و فناوری مکزیک (CONACYT) منتشر کرده، محققان این کشور موفق به تولید نانوکاتالیستی شدند که می‌تواند برای کاهش انتشار دی‌اکسید گوگرد استفاده شود. این ماده از احتراق سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌شود.

این نانوکاتالیست توسط محققان مرکز علم و فناوری‌ نانو در دانشگاه ملی آتونوموس مکزیک ساخته شده‌است. دستاوردهای این گروه تحقیقاتی می‌تواند برای جدا کردن آلودگی از ساختارهای مولکولی در نفت و پتروشیمی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ترکیبات پتروشیمی حاوی مقادیری ناخالصی است؛ زنجیره‌های خطی یا شاخه‌دار که تشکیل حلقه‌هایی از کربن و هیدروژن داده‌اند که این ساختارها می‌توانند به گوگرد، نیکل و وانادیم آلوده باشند.

مویادو از محققان این پروژه می‌گوید: «این کاتالیست جدید می‌تواند پیوندهای میان گوگرد، نیتروژن و فلزات سنگین را بشکند؛ با این کار این ترکیبات آزاد می‌شوند. در نهایت با رها شدن ترکیبات ناخالصی، ماده نهایی خالص‌سازی شده و عناصر ناخواسته از ماده مورد نظر جدا می‌شوند.»

کاهش انتشار دی‌اکسیدگوگرد اهمیت زیادی دارد. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، این ماده می‌تواند روی سیستم تنفسی تأثیر گذاشته و مشکلات ریوی ایجاد کند.

این سازمان به بررسی رابطه میان بستری شدن، مرگ و میر و بیماری‌های قلب در روزهایی که میزان دی‌اکسیدگوگرد هوا افزایش یافته است، پرداخته و میان افزایش سطح این ماده و مشکلات سلامتی شهروندان ارتباط مستقیمی مشاهده کرده‌است.

براساس گزارشی که افراین نیبلاس از محققان محیط‌زیست منتشر کرده، هر سال ۴۸۸ تن دی‌اکسید گوگرد در ایالت باجای کالیفرنیا وارد اتمسفر زمین می‌شود که این میزان ماده سمی، به دلیل احتراق سوخت‌های فسیلی است.