ساخت نانوانبرک نوری برای دستکاری نانوذرات

محققان نانوانبرک نوری ساختند که قابلیت دستکاری نانوذرات با آن وجود دارد. این نانوانبرک برای مطالعه‌ی رفتار نانوذرات و درک بهتر تعاملات میان سلول‌ها قابل استفاده است.

یوبینگ ژنگ و همکارانش از دانشگاه تگزاس در حال کار روی نوعی نانوانبرک نوری هستند که با استفاده از آن می‌توان نانوذرات را دستکاری کرد. در این روش از تابش نور برای به دام اندازی نانوذرات استفاده شده و فرصت‌های تازه‌ای برای نوآوری در فناوری‌ نانو و رصد سلامت فردی ایجاد می‌شود.
پژوهشگران در حوزه‌های نانوفتونیک، شیمی و نانوفیزیک به دنبال استفاده از ابزارهای مختلفی به‌منظور آنالیز و کنترل نانوذرات هستند. ژنگ و همکارانش اطمینان دارند که این فناوری جدید به زودی تجاری‌سازی می‌شود و نانوانبرک می‌تواند با کمک اپلیکیشن تلفن‌های هوشمند استفاده شود.
این نانوانبرک را می‌توان در نانوساختار‌های مختلف نظیر نیمه‌هادی، پلیمر، دی‌الکتریک به کار گرفت. این گروه تحقیقاتی موفق شدند نانوکره‌های سیلیکونی، کره‌های پلی‌استایرن، نانوسیم سیلیکونی، نانوسیم ژرمانیم و نانوساختارهای فلزی را با استفاده از این نانوانبرک به دام اندازند. از این توانایی می‌توان برای درک بهتر سازماندهی مواد و کشف مواد کاربردی استفاده کرد.
این گروه تحقیقاتی معتقداند که با استفاده از این نانوانبرک می‌توان سلول‌های زنده را دستکاری کرده و روی مخابرات بین سلولی کار کرد. دستکاری نوری نانوذرات پلاسمونیک فرصت‌های تازه‌ای در نوآوری فنی و بنیادی نانوفتونیک ایجاد می‌کند. گرمایش نوری از تبدیل فوتون به فوتون ایجاد می‌شود که یک ویژگی ذاتی در نانوذرات فلزی بوده و کاربرد نانوذرات را محدود می‌کند. این گروه نشان دادند که با استفاده از این روش می‌توان به مطالعه این موضوعات پرداخت.
با گرمایش نوری زیرلایه ترموپلاستیک، میدان ترموالکتریک به دلیل جدا شدن یون‌ها ایجاد می‌شود. در واقع تابش لیزر موجب جدا شدن یون‌های حل شده از هم در محل برخورد لیزر می‌شود؛ این کار میدان ترموالکتریک ایجاد می‌کند. این میدان می‌تواند برای دستکاری نانوذرات با شکل مختلف مورد استفاده قرار گیرد. با ترکیب تصویربرداری نوری میدان تاریک، نانوذرات را می‌توان به دام انداخت و پاسخ طیف‌سنجی‌ آن‌ها را بررسی کرد. این ابزار اپتیک ساده‌ است و مصرف انرژی کم داشته و می‌تواند روی نانوذرات مختلف به کار گرفته شود.