استفاده صنعتی از نقاط کوانتومی در کامپوزیت‌ها

گرین ساینس الیانس Green Science Allianc)) موفق به تولید کامپوزیتی شده که حاوی نقاط کوانتومی است. با استفاده از چنین کامپوزیت‌هایی می‌توان دامنه استفاده از نقاط کوانتومی را توسعه داده و از آن‌ها در بخش‌های مختلف استفاده کرد.

ریوهی موری از گرین ساینس الیانس Green Science Allianc)) اعلام کرد که موفق به ارائه روش جدیدی به‌منظور تولید کامپوزیت‌های رزینی مبتنی بر نقاط کوانتومی شده‌است. با تصلب نقاط کوانتومی، می‌توان مقاومت در برابر حرارت و آب را در این کامپوزیت‌ها بهبود داده و کم‌رنگ شدن را در آن‌ها کمتر کرد.گرین ساینس وابسته به گروه فوجی پیگمنت ژاپن است که روی توسعه مواد پیشرفته به‌منظور استفاده در صنایع انرژی و بخش‌های سازگار با محیط‌زیست کار می‌کند.
در حال حاضر، برای استفاده دربخش چاپ یا پوشش‌دهی، نقاط کوانتومی در آب یا حلال‌های آلی غوطه‌ور می‌شوند، اما این ماده جدید را می‌توان به‌صورت ورق یا در ساختاری با اشکال مختلف درآورد. بنابراین استفاده از نقاط کوانتومی در دنیای واقعی ساده‌تر می‌شود.
برای مثال یک ورق از جنس نقاط کوانتومی را می‌توان برای تولید نمایشگر استفاده کرد، اما تولید چنین ورقی نیازمند فرآیندی پیچیده بوده که آماده‌سازی جوهر نقاط کوانتومی در آن ضروری است. همچنین باید فرآیند پخت با UV را نیز به کار برد که اینها همانند سدی برای توسعه این فناوری است. این در حالی است که ورق کامپوزیتی حاوی نقاط کوانتومی را می‌توان از طریق یک قالب‌ریزی ساده انجام داد که نقاط کوانتومی در رزین محافظت می‌شوند.
گرین ساینس الیانس برای ساخت این کامپوزیت از نقاط کوانتومی پروسکیتی و پلی‌اتیلن استفاده می‌کند. غلظت نقاط کوانتومی پروسکیتی از نیم درصد کمتر است. این ماده کارایی کوانتومی بالا و نیم‌پهنای باریکی (۱۹ تا ۲۳ نانومتر) که مشابه نقاط کوانتومی پخش شده در سیال است، دارد.
آن‌ها برای این کار از نقاط کوانتومی مختلفی نظیر سولفید روی، سولفید کادمیم و سلنیدکادمیم استفاده می‌کنند. نقاط‌کوانتومی نانوذرات فلورسانسی هستند که از ۱۰ تا ۱۰ هزار اتم تشکیل شده و ابعادی بین دو تا نه نانومتر دارند. رنگی که توسط این نقاط کوانتومی نشر می‌یاید، بستگی به ابعاد نقاط کوانتومی دارد، به‌طوری که نقاطی بزرگتر طول موج بلندتری نظیر قرمز نشر می‌دهند و نقاط کوانتومی کوچکتر، طول‌موج کوتاه‌تر تولید می‌کنند.