تهیه‌ی برنامه‌ی ملی حمایت از محاسبات کوانتومی در آمریکا

برنامه‌ای توسط یکی از سناتورهای آمریکا برای توسعه‌ی فناوری محاسبات کوانتومی به مجلس این کشور ارائه شده که در صورت تصویب می‌تواند بودجه‌ای قابل توجه برای تأسیس مراکز تحقیقاتی جدید به‌منظور توسعه‌ی فناوری محاسبات کوانتومی در اختیار محققان قرار دهد.

رقابت جدی میان کشورها در جهان برای توسعه‌ی سامانه‌های محاسبات کوانتومی وجود دارد. اخیراً سناتور کامالا هریس برنامه‌ای به نام Quantum Computing Research Act را برای توسعه‌ی این فناوری در آمریکا ارائه کرده‌است. این برنامه در صورت تصویب و قانونی شدن، موجب تسریع روند توسعه‌ی فناوری محاسبات کوانتومی در آمریکا و بهبود رقابت‌پذیری این کشور در جهان می‌شود. 

این برنامه منجر به تشکیل کنسرسیوم تحقیقات محاسبات کوانتومی در وزارت دفاع آمریکا می‌شود تا پیشگامی‌هایی را ایجاد کرده و گرنت‌هایی برای توسعه‌ی این فناوری در اختیار محققان قرار دهد. این کار منجربه توسعه‌ی اقتصادی بیشتر، ایجاد فرصت های شغلی جدید و ارتقای امنیت ملی می‌شودد.

شنیده‌ها حاکی از این است که بودجه‌ی ثانویه‌ای برای شروع برنامه‌ی پیشگامی ملی کوانتومی در نظر گرفته شده‌است که موجب می‌شود توسعه‌ی این فناوری به یکی از اولویت‌های ملی آمریکا تبدیل شده و سرمایه‌گذاری و همکاری‌هایی در این زمینه انجام شود.

وزارت انرژی، بنیاد ملی علم، مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فناوری و سرویس اطلاعات ملی می‌توانند موجب تسریع تحقیقات و آموزش در این حوزه شوند. این بودجه می‌تواند برای ساخت ۵ مرکز تحقیقات علمی اطلاعات کوانتومی  و دو مرکز تحقیقات و آموزش کوانتومی به‌کار گرفته شود.

شرکت‌های دی‌ویو (D-Wave) و آی‌بی‌ام در حال حاضر برای پشتیبانی از این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند. چالش اصلی تبدیل این برنامه به قانون است، که بسیاری از محققان دانشگاهی چشم‌به‌راه تصویب آن هستند.

با توجه به تأثیر این برنامه روی امنیت ملی و ایجاد فرصت شغلی، امکان تصویب این برنامه و قانونی شدن آن زیاد است، اما محاسبات کوانتومی یک حوزه‌ی نوپا بوده که در مراحل اولیه‌ی رشد خود است. هریس و دیگر طرفداران این برنامه معتقداند که این فناوری ارزش سرمایه‌گذاری دارد.