ثبت پتنت فناوری کپسوله کردن دارو در فسفولیپید توسط یک شرکت دارویی

شرکت چینی نانوویور پتنتی در حوزه‌ی نانودارو به ثبت رسانده که در آن، فناوری کپسوله کردن داروها در نانوحامل فسفولیپیدی ارائه شده‌است.

نانوویور (Nano Vivere) در بخش نانودارو فعالیت دارد. این شرکت اخیراً پتنتی در حوزه‌ی فناوری‌ نانو به‌ثبت رسانده‌است. این پتنت با عنوان Methods for Encapsulation of Combination Drugs and Encapsulated Drug Product مربوط به روشی برای کپسوله کردن دارو است.

در این اختراع، محققان داروهای آبگریز و آبدوست را درون نانوساختارهای لیپیدی کپسوله کردند. این روش در واقع یک پلتفورم فناوری است که می‌توان از آن داروهای مختلفی تولید کرد. با استفاده از این فناوری دیگر نیاز به استفاده از حلال‌های قطبی نیست و می‌توان مواد فسفولیپیدی قابل انحلال و داروهای آبگریز را در یک ساختار استفاده کرد. این ساختار به‌صورت هسته‌ای-پوسته‌ای بوده که داروهای آبگریز در دو لایه‌ی لیپیدی و داروهای آبدوست در بخش هسته‌ی آبی تجمع پیدا می‌کنند.

در این پتنت ادعا شده‌است که محصول دارویی از ترکیب داروی آبگریز حاوی بازدارنده‌ی توپوایزومراز نظیر کامپتوتسین، ایرینوتکان، تاپوتکان و مشتقات آن تولید شده‌است. همچنین در این محصول از ترکیبات آبدوست نظیر گروه‌های حاوی بازدارنده‌های فسفودیزستراز DNA تیروسیلی استفاده شده‌است. چنین ترکیب دارویی توسط محققان شرکت نانو ویور انجام شد و نشان دادند که می‌توان از این روش برای تولید داروی ضدسرطان استفاده کرد.

دان لونگ از مدیران و بنیان‌گذاران شرکت نانوویور می‌گوید: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که فرمولاسیون نانوسلولی که ابداع کردیم بتواند سمیت داروها را کاهش دهد. از سوی دیگر پایداری این داروها نیز به سبب محافظت آن‌ها از گزند شرایط محیطی، افزایش می‌یابد. این داروها در سیستم گردش خون دوام بیشتری داشته و مدت زمان بیشتری در بدن حضور خواهند داشت که این کار منجر به افزایش کارایی درمان می‌شود. از سوی دیگر به این فسفولیپیدها، لیگندهای ویژه سرطانی متصل شده که موجب می‌شود تا به سادگی به تومور سرطان ریه، روده و رحم متصل شوند.

نانوویور با استفاده از نانوفیزیک به دنبال ارائه‌ی روش‌های تازه برای درمان سرطان است. دفتر مرکزی این شرکت در گوانژو واقع است.