تولید رگ‌های خونی با استفاده از نانوذرات سیلیکاتی

پژوهشگران از نانوذرات سیلیکاتی برای رشد رگ‌ها استفاده کردند. این نانوذرات قادراند فاکتورهای رشد را حمل و در طول زمان رهاسازی کنند.

یکی از اقدامات مهم برای ترمیم زخم‌ها، تولید رگ‌های خونی است. برای رسیدن به این هدف، یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه تگزاس از ساختار کِلِی دو بعدی موسوم به نانوسیلیکات استفاده کردند و رگ‌های خونی را با این روش رشد دادند.

محققان در این پروژه از کپسول‌هایی استفاده کردند که در طول زمان محتویات خود را رهاسازی می‌کنند. کلی به‌گونه‌ای طراحی شده که پروتئین‌های تولید و رشد رگ‌ها را در طول زمان رها کند. این راهبرد توسط محققان این پروژه برای تولید رگ‌های خونی استفاده شده‌است.

آخیلش گاهاروار از محققان این پروژه می‌گوید: «نانوذرات کلی همانند ذرات مغناطیسی ضعیف و کوچک عمل می‌کنند تا فاکتورهای رشد که در هیدروژل پلی‌مریک است را نگه‌ داشته و به آهستگی رهاسازی کنند. رهاساازی آرام این فاکتورها اهمیت زیادی دارد و مانع از اختلال در فرآیند رشد رگ‌ها و بافت می‌شود.»

نتایج یافته‌های این گروه تحقیقاتی یک گام رو به جلو در مسیر همگرایی فناوری نانو و مهندسی زیست‌پزشکی است تا با استفاده از نانوسیلیکات‌ها بتوان رگ‌های خونی ایجاد کرد. یکی از حوزه‌هایی که می‌توان در آن وارد شد، استفاده از نانوسیلیکات‌ها برای جهت‌دهی به رشد سلول‌های بنیادی و تحریک آن‌ها به‌منظور رشد استخوان و غضروف است.

گاهاروار می‌گوید: «زمانی که این سلول‌های بنیادی با نانوسیلیکات‌ها برهم‌کنش داده می‌شوند، رفتار سلول‌های بنیادی تغییر می‌کند و این رفتار مشابه حالتی می‌شود که تولید استخوان و غضروف آغاز شده‌است. این نشان می‌دهد که فناوری نانوسیلیکات‌ها را می‌توان برای مقاصد درمانی به‌خصوص درمان بیماری‌های استخوانی  به کار برد.»

یکی از دلایل به نتیجه رسیدن این پروژه، رشد و توسعه‌ی فناوری‌ نانو طی یک دهه‌ی گذشته است. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان ۲D NanosilicatesLoaded with Proangiogenic Factors Stimulate Endothelial Sprouting در نشریه‌ی Advanced Biosystems به چاپ رسیده‌است.