رهایش مستقیم دارو به مغز از طریق استنشاق

محققان نانوذرات را به همراه میکروحباب از طریق استنشاق وارد بینی بیمار مبتلا به سرطان کرده و سپس با اعمال اولتراسونیک موجب هدایت نانوذرات از ساقه مغز به محل تومور سرطانی شدند. این روش می‌تواند برای دور زدن سد خونی و مغز و رهایش مستقیم دارو به مغز در کودکان مبتلا به سرطان مغز استفاده شود.

محققان موفق به ارائه روشی غیرتهاجمی برای رهایش دارو در مغز شدند که این روش برای درمان تومورهای سرطانی قابل استفاده است. این فناوری به محققان اجازه می‌دهد تا دارو از طریق استنشاق وارد مغز شود. گلیوماس نوعی سرطان مغز در کودکان است که شانس زنده ماندن در مدت ۵ سال، تنها دو درصد است. به دلیل قرار گرفتن این تومور در مغز، استفاده از روش‌های رایج درمان سرطان با خطرات زیادی روبرو است.

این گروه تحقیقاتی در دانشگاه واشنگتن با استفاده از فراصوت و ترکیبات کنتراست دهنده که درون حباب قرار گرفته‌اند، دارو را به مغز می‌رسانند.

هانگ چن از محققان این پروژه معتقد است که این پروژه بدون کمک جوشا رابین به نتیجه نمی‌رسید. آنها از روش اولتراسونیک و رهایش دارو از طریق استنشاق برای درمان استفاده کردند. این گروه نانوذرات را از طریق بینی وارد بدن کرده و این نانوذرات می‌توانند با دور زدن سیستم سد خونی مغز، خود را به مغز برسانند.

این گروه نتایج یافته‌های خود را در نشریه scientific Reports به چاپ رساندند.

در ابتدا آنها از طریق بینی دارو را به مغز رساندند اما هدف‌گیری دقیق دارو انجام نشد. از این رو از روش اولتراسونیک استفاده کردند که رهایش هدفمند انجام شود.

با استفاده از اولتراسونیک، میکروحباب‌ها ترکیبات کنتراست‌دهنده را رهاسازی کرده و امکان تصویربرداری دقیق فراهم می‌شود. با یک بار تزریق، نانوحباب‌ها وارد ساقه مغز شده و همانند سلول‌های قرمز خون رفتار کرده و به مغز می‌رسند.

زمانی که این نانوذرات به محل مورد نظر می‌رسند، امواج اولتراسونیک روی آنها اعمال می‌شود. معمولا نشت دارو از رگ‌های خونی در مغز امکان‌پذیر نیست به همین دلیل محققان این پروژه از رهایش دارو در بینی استفاده کردند که بتوانند این سد خونی را دور بزنند.

میکروحباب‌ها در اثر اعمال اولتراسونیک، منقبض و منبسط شده و این رفتار موجب خروج دارو از ساقه مغز می‌شود. با این کار نیاز نیست دارو در بدن بچرخد و می‌توان آن را مستقیم وارد مغز کرد.