ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان با تخفیف ویژه

مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی به شرکت‌های دانش‌بینان که قصد استفاده از تجهیزات مستقر در این مرکز را داشته باشند، تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی ارائه می‌دهد.

مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی (ICAN) به شرکت‌های دانش‌بنیان تخفیف‌های خدمات دستگاهی ۱۰ تا ۳۰ درصدی بر اساس نوع شرکت و حجم خدمات دریافتی ارائه می‌دهد. خدمات دستگاه‌های ساخت و تولید در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی این مرکز در قالب شش پلتفرم فناوری همچون نانو الیاف، نانو کامپوزیت پلیمری، نانو پوشش‌های سخت، پلاسمای سرد، نانو کویتاسیون و نانو مواد به شرکت‌های دانش­بنیان ارائه می‌شود.

شرکت‌های دانش بنیان  به منظور مشاهده  لیست خدمات ساخت و تولید ارائه‌شده در مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) می‌توانند به سایت icanano.ir بخش لیست خدمات و یا سایت daneshbonyan.ir مراجعه کنند. برای استفاده از خدمات ویژه  نیز می‌توانند درخواست خود را در سامانه Bizservices.ir  تحت عنوان ” خدمات مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی” ثبت کنند.

مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی بعنوان یک مرکز ساخت و تولید در مقیاس نانو فعالیت‌های خود را مبتنی بر ایجاد روابطی کارآمد و معنادار بین پژوهشگران و محققان حوزه فناوری نانو و متقاضیان صنعتی متمایل به بهره مندی از فناوری نانو، تعریف نموده است.

فعالیتهای آیکن در دو زمینه‌ی ارائه خدمات ساخت و تولید با استفاده از تجهیزات مستقر در این مرکز وهمکاری فناورانه با یکی از مخاطبین (پژوهشگران فناوری نانو یا متقاضیان صنعتی) اجرا می‌نماید؛

یکی از مخاطبین آیکن، شرکت های دانش‌بنیانی می­باشد که برای توسعه کسب و کار خود نیاز به بهره مندی از ماشین آلات نانو را خواهند داشت. آیکن در فاز نخست، به منظور گسترش خدمات خود و افزایش تعامل و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، درصدد برآمد تا شرایط ویژه‌ای برای استفاده و بهره‌برداری شرکت‌های دانش‌بنیان از تجهیزات ساخت و تولید در مقیاس نانو را پیشنهاد دهد.