پوشش آنتی‌باکتریال که مقاومت دارویی ایجاد نمی‌کند

محققان با استفاده از نانوستون‌های اکسیدروی موفق به ایجاد پوششی با خواص آنتی‌باکتریال شدند. این پوشش سمی نبوده و مقاومت دارویی در باکتری‌ها ایجاد نمی‌کند.

یک تیم تحقیقاتی از مؤسسه‌ی آاستار در سنگاپور موفق به ارائه‌ی ساختار جدیدی شدند که از خواص آنتی‌باکتریال برخوردار بوده و می‌توان در آینده نزدیک از آن‌ها به جای ترکیبات آنتی‌باکتریال استفاده کرد.

در این پروژه پوششی ساخته‌ شده که در آن از نانوستون‌های اکسید روی (ZnO) استفاده شده‌است. زمانی که میکروب‌ها به سطح این نانوستون‌ها برخورد کنند، از بین می‌روند. از آنجایی که تاثیر آنتی‌باکتریال این سطح به‌صورت فیزیکی است، مقاومت باکتریایی نیز وجود نخواهد داشت.

یوژن ژانگ و همکارانش از مؤسسه‌ی آاستار به جای استفاده از مواد شیمیایی، از فناوری‌ نانو استفاده کردند. آن‌ها نانوستون‌ها را برای سوراخ کردن دیواره‌ی سلولی مورد استفاده قرار دادند. از آنجایی که نوک این نانوستون‌ها تیز است، با برخورد به دیواره‌ی سلولی آن را می‌شکافد.

محققان در این پروژه از راهبرد پایین به بالا استفاده کردند و موفق شدند روی سطوحی نظیر شیشه، سرامیک یا فولاد این نانوستون‌ها را رشد دهند. این نانوستون‌ها از محیط آبی حاوی نمک روی تشکیل می‌شوند.

این گروه نشان دادند که نانوستون‌های ایجاد شده دارای فعالیت ضدمیکروب بسیار قوی هستند و می‌توانند  قارچ‌ها و باکتری‌های مختلف را از بین ببرند.

تصویربرداری فلورسانس و الکترونی از این ساختار نشان می‌دهد که میکروب‌ها به‌ محض تماس با این سطح دچار آسیب ساختاری شده و از بین می‌روند. یافته‌های محققان نشان می‌دهد که انتقال الکترون میان زیرلایه Zn و ستون‌های ZnO موجب تشکیل رادیکال پراکسید شده که به‌صورت شیمیایی نیز موجب از بین رفتن میکروب‌ها می‌شود.

این پوشش از پایداری بالایی برخوردار بوده و البته سمی نیست؛ بنابراین خواص آنتی‌باکتریال این پوشش در دراز مدت باقی می‌ماند. این گروه نشان دادند که درصورت استفاده از این فناوری، میزان باکتری‌ها در مدت یک ساعت ۵ برابر کمتر شده و بعد از سه ساعت به صفر می‌رسد.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان “ZnO nanopillar coated surfaces with substrate-dependent superbactericidal property” در نشریه‌ی Small منتشر شده‌است.