فناوری نانو یک مزیت بزرگ در کشور است

صندوقی توسط ستاد اجرایی فرمان امام برای سرمایه‌گذاری در عرصه تولید محصولات مبتنی بر فناوری نانو ایجاد خواهد شد.

مخبر مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در بازدید از یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو گفت: « ما در گذشته در تمامی پروژه‌هایی که انجام دادیم روابط تنگاتنگی با های‌تک داشتیم. ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه‌های ساختمانی، نفت، آی‌تی و کشاورزی فعالیت‌های بزرگی داشته است، در همین راستا قصد داریم طبق یک برنامه مدون در حوزه توسعه فناوری نانو نیز وارد شویم و بر همین اساس می‌خواهیم صندوقی را راه‌اندازی کنیم تا به کارها و ایده‌هایی که دولت نمی‌تواند ورود کند و بخش خصوصی هم توان لازم برای ریسک‌پذیری در این پروژه‌ها را ندارد وارد شویم.»
وی در ادامه افزود: « ما به لحاظ علمی از رتبه بالایی برخورداریم و در بازدید از نمایشگاه با جوانان و دانش آموزانی مواجه شدیم که از یک استاد دانشگاه به حوزه نانو مسلط‌تر بودند، بنابراین با عنایت به اینکه این فناوری در آینده جهان نقش ویژه خواهد داشت با سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌توانیم علم و تکنولوژی را در قالب محصولات نانویی به دنیا صادر کنیم.
از طرفی توجه به این حوزه، ضمن ایجاد اشتغال از اتلاف انرژی هم جلوگیری می‌کند بنابراین در کمیته نانو ستاد اجرایی فرمان امام تصمیم گرفتیم با شتاب بیشتری برای توسعه این فناوری اقدام کنیم. وی در ادامه گفت: « ما صندوقی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان را راه اندازی خواهیم کرد تا از ایده ها پشتیبانی کند و مسیر رسیدن محصول اولیه به تولید تجاری را آسان کند و در مشارکت با فن آوران همراه خواهیم شد تا محصولات نهایی تولید شود.