نانو مقیاس ده ساله شد

در حاشیه یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو واحد ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ده سال فعالیت خود را جشن گرفت.

در این مراسم دکتر سعید سرکار رئیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در مورد ویژگی‌های واحد ارزیابی محصولات گفت: « این مجموعه تلاش کرده تا مانند بقیه نهادهای صادرکننده مجوز فرآیند بوروکراسی پیچیده‎ای نداشته باشند و مانند پلیس خطاگیر در مقابل شرکت‌ها و فناوران قرار نگیرند بلکه در کنار محققان و شرکت‌های دانش بنیان پروسه مجوزگیری نانو مقیاس را تسهیل کنند. با راهنمایی‌های مداوم کمک می‌کنند تا مجوزها سریعتر صادر شود.»
وی در ادامه افزود: « واحد ارزیابی محصولات تلاش کرده نه تنها برای تضمین کیفیت محصولات نانویی کوشا باشند بلکه نظارت مستمر بر کیفیت محصولات تولیدی داشته باشند. به عبارت دیگر بازدیدهای دوره‌ای از فرآیند تولید و بررسی مطابقت آن با استانداردهای مجوز نانو مقیاس از وظایف اصلی واحد ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است.»
اولین محصولی که ده سال گذشته نشان نانو مقیاس را از واحد ارزیابی محصولات دریافت کرده بود نانو پوشش فلز بود که فن‌آور آن به همراه کارکنان واحد، شمع ده سالگی را فوت کردند.
گفتنی است واحد ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کار خود را از سال ۸۷ آغاز کرده و تا کنون ۴۸۹ محصول صنعتی شده موجود در بازار نشان نانو مقیاس دارند، البته تعداد محصولات که تولید تجاری نشدند و در مقیاس آزمایشگاهی هستند بیشتر از این است. از این تعداد ۳۲۶ مجوز نانو مقیاس به کالای نانویی و ۱۶۳ نشان به تجهیزات دارای نانو مقیاس اختصاص دارد.
شایان ذکر است خدمات واحد ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شامل ارزیابی اولیه مستندات فنی محصولات فناوری نانو، حمایت از مشخصه‌یابی و تکمیل مستندات فنی، نظارت بر بازار محصولات فناوری نانو، بازرسی و اعطای گواهینامه نانو مقیاس، حمایت از انجام آزمون‌های عملکردی و اخذ تأییدیه‌های فنی و در نهایت ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی محصولات و شرکت‌های فناور است.