رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از نمایشگاه بازدید کرد

محمد مسعود زاهدیان ‌رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در بازدید از یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو گفت راه رسیدن به دستاوردهای نوین با کمک فناوری نانو کوتاه شده است.

سرتیپ دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان ‌رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در بازدید از یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو گفت: « پلیس به عنوان سازمانی که امنیت جامعه را تأمین می‌کند باید دانش محور باشد و موضوعات مرتبط با مأموریت خود را دنبال کند. نمایشگاه‌های علمی، نقاط تبلور تحقیقات علمی کشور هستند.»
زاهدیان ادامه داد: « در بازدید از نمایشگاه متوجه شدم که کمک فناوری نانو منجر به تولید محصولات متنوع و کاربردی شده است و با کالاها و محصولات مختلفی که مرتبط با مأموریت ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر است آشنا شدیم.»

زاهدیان در مورد همکاری با فن‌آوران عرصه نانو گفت: « ما قصد داریم سهمی در تقویت این فناوری در کشور داشته باشیم و با کمک فن‌آوران نانو، حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر را بر پایه دانش روز پیش ببریم و قطعاً سفارش خواهیم داد.»
وی خاطرنشان کرد که: « جایگاه ما در فناوری نانو در مقایسه با کشو‌رهای دیگر بسیار قابل توجه است و امیدواریم در آینده رتبه اول بازار محصولات نانویی را در اختیار داشته باشیم.»
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در مورد محصولات قابل توجه عرضه شده در نمایشگاه گفت: « با کالاهای زیادی در حوزه منسوجات، چاپگرها،مدار و پک پانسمان برای جراحات عمیق آشنا شدیم که به حوزه مأموریت ما مرتبط است و پوشاک گرم‌کن و خنک‌کننده در کویر و کوهستان هنگام تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر مناسب است. در مورد مواد تشخیص هم برخی تجهیزات با نمونه های خارجی ما در آزمایشگاه مبارزه با مواد مخدر برابری می‌کرد. به همین جهت ما در آینده از کالاهای داخلی استفاده خواهیم کرد.»