فناوری نانو استدلال محکم توانایی

مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، از یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو بازدید کرد و فناوری نانو را یکی از راه‌های میانبر حل مسائل جامعه در شرایط تحریم عنوان کرد.

رستمی متذکر شد که «دانشگاه‌های کشور با وجود گستردگی پژوهش و تولید علم در خدمت مسایل کشور نیستند؛ یعنی با وجود گسترش دامنه‌ی علم همچنان بخش بزرگی از صنعت بر دانش و تکنولوژی جهان تکیه کرده و در شرایط تحریم مشکلات زیادی را برای ما به‌وجود آورده‌است. بر این اساس لازمه‌ی عبور از این مشکلات یافتن راه‌های میانبری است که یکی از بهترین این راه‌ها تکیه بر دانش فنی، توانمندی، خودباوری و اعتماد به نفسی است که مجموعه‌های جوان دانش بنیان تأمین می‌کنند. »
وی ادامه داد: «یکی از پر افتخارترین عرصه‌های علم و فناوری در کشور مجموعه‌های فعال در حوزه‌ی فناوری نانو است که علاوه بر تولید علم، بنیادی‌ترین و عمومی‌ترین مسایل جامعه مانند آب، نفت، انرژی و محیط زیست را حل کرده‌اند و با این عملکرد دومنظوره باعث شدند کشور ما در بین کشورهای برتر تولیدکننده‌ی دانش نانو شناخته شود.»
رستمی در مورد توانمندسازی نظام با استفاده از دانش گفت: «مقام معظم رهبری در دیدار با پژوهشگران جوان یکی از پژوهشکده‌های دانشگاه صنعتی شریف فرمودند« شما برهان‌های من در مقابل مسئولین هستید و اگر مسئولان بگویند نمی شود و نمی توان، شما استدلال محکمی هستید بر توانایی و شدن » بنابراین با استناد به این کلام فناوری نانو، نماد عینی برهان  توانستن است.»
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در مورد وظیفه‌ی این نهاد برای حل فاصله بین صنعت و دانشگاه گفت: «ما یک نهاد ترویجی هستیم و تصمیم‌گیر نیستیم و در حوزه‌ی تغییر قوانین به نفع دانش‌های فنی و شرکت‌های دانش‌بنیان و حل مسائل صنعت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های تصمی‌ گیر که عضو هستیم، تلاش می‌کنیم تا با مطالبه‌ی حل مسائل صنعت، تصمیم‌گیران را اقناع کنیم.»