با همت یک شرکت ایرانی، فناوری‌نانو به کمک ریل‌های راه‌آهن می‌آید

نانوافزودنی جدیدی توسط شرکت نوآوران نانوصنعت معین تولید شده که می‌تواند مقاومت به خوردگی پابندهای راه‌آهن را افزایش دهد.

شرکت نوآوران نانوصنعت معین نانوافزودنی برای بهبود کیفیت رنگ تولید کرده است. این نانو افزودنی زمانی که به رنگ اضافه می‌شود، موجب افزایش مقاومت به خوردگی پابندهای راه‌آهن شده و دوام آنها را افزایش می‌دهد. در حال حاضر شرکت راه‌آهن کرمان زاهدان متقاضی خرید این محصول است.

رنگدانه افزودنی به رنگ با هسته تیتانیا دوپ شده با قلع و پوسته پلی‌پیرول، یک نانو ماده افزودنی است که در دامنه وزنی ٠،١ تا ١ درصد وزنی رنگ یا رزین با هر نوع پوشش آلی اضافه شده و با ایجاد یک مخلوط همگن مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اضافه شدن این مواد به هر نوع پوشش آلی می‌توان مقاومت به خوردگی آن پوشش را افزایش داد.

از مزایای این محصول می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد خاصیت ضد خوردگی و کاهش نیاز به رنگ‌آمیزی مجدد،

میزان استفاده از این ماده در رنگ و ضدزنگ بسیار پایین بوده و بنابراین از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است،

٧٠ درصد اجزای ماده مصرفی، مواد سبز و زیست‌سازگار است،

می‌تواند به آستر اضافه شود و ضدزنگ و پرایمر را کاهش داده یا حذف کند،

قابلیت استفاده از آن بدون هیچ‌گونه تغییری در خط تولید

 

شرکت نوآوران نانو صنعت معین در سال ۱۳۹۵ تأسیس گردیده است و در زمینه تولید، توزیع و فروش مواد افزودنی مبتنی بر فناوری نانو به رنگ رزین و کلیه اپوکسی‌های موجود در بازار و تحقیق و توسعه در حوزه فناوری نانو فعالیت می‌کند. در همین راستا شرکت در دو حوزه محصول نهایی اقدام به مشارکت با صنایع رنگ به منظور تولید در این خصوص نموده است و همچنین با صنایع حمل و نقل ریلی، آب و برق نیز در حوزه پژوهشی و تحقیقاتی به منظور کاهش خوردگی فعالیت دارد.