نانوذراتی که با جذب امواج، تومور سرطانی را نابود می‌کنند

محققان نانوذراتی ساختند که در اثر تابش نور، امواج ماکرویو، اشعه ایکس و فراصوت فعال شده و قادراند سلول‌های سرطانی را از بین ببرند.

محققان دانشگاه تگزاس موفق به ثبت پتنتی شدند که در آن چگونگی ساخت نانوذراتی با قابلیت فعال شدن در اثر پرتو ماکرویو، اشعه ایکس و فراصوت تشریح شده‌است. این نانوذرات بعد از فعال شدن می‌توانند انواع مختلف سلول‌های سرطانی را از بین ببرند.

وی چن از محققان رشته‌ی فیزیک دانشگاه تگزاس می‌گوید: « این نانوذرات دارای خواص مختلفی هستند که می‌توان از آن‌ها برای بهبود روش‌های درمان فتودینامیک سرطان استفاده کرد. در این روش، با تابش نور، نانوذرات فعال شده و می‌توانند سلول‌های سرطانی را از بین ببرند.»

از مزایای این روش می‌توان به مواردی نظیر کم بودن اثرات جانبی، دوز کم دارو، سادگی ساخت دارو، امکان استفاده روی چند نوع سرطان، امکان استفاده روی سلول‌های سرطانی که در عمق ۲۵ سانتیمتری زیر پوست قرار دارند، امکان اثربخشی سریع و کاهش حساسیت به نوری اشاره کرد.

در روش‌های فتودینامیک رایج، زمانی که نانوذرات به بافت تومور وارد می‌شوند، نور به بافت تابیده می‌شود که این کار موجب آزاد شدن رادیکال اکسیژن شده و این گونه برای از بین بردن سلول‌ سرطانی استفاده می‌شود. رادیکال‌های اکسیژن به میتوکندری سلول حمله کرده و به آن آسیب می‌زنند که این موضوع موجب از بین رفتن سلول می‌شود.

بررسی‌های مختلف این گروه تحقیقات نشان داد که یک نوع جدید از نانوذرات که در آن از مس و سیستامین استفاده شده، در برابر نور فعال شده و موجب از بین رفتن سلول‌های سرطانی می‌شود. این نانوذرات علاوه بر نور مرئی، با اشعه ایکس، ماکرویو و فراصوت نیز فعال شده و قادراند تومور سرطانی را بدون آسیب زدن به سلول‌های سالم مجاور از بین ببرند. این نانوذرات سمیت بسیار کمی داشته و قادراند به‌صورت انتخابی به سلول‌های سرطانی حمله کنند. یافته‌های این گروه گامی مهم در مسیر فتودینامیک درمانی سرطان است.

چن می‌گوید: «امواج فراصوت تا عمق ۱۵ تا ۲۵ سانتیمتری زیر پوست نفوذ کرده و روی سلول سرطانی تأثیرگذارند.»