حمایت مالی از پروژه‌ای برای بهبود اتصال نانوذرات به پروتئین

بنیاد ملی علم از پروژه‌ای در دانشگاه ایلینویز حمایت کرد که در آن روی چگونگی اتصال پروتئین‌ها به نانوذرات طلا کار می‌شود. هدف، بهبود اتصال این نانوذرات برای مقاصد درمانی است.

بنیاد ملی علم مبلغ ۳۴۵ هزار دلار به دریسکل از دانشگاه ایلینویز برای مطالعه روی چگونگی اتصال پروتئین به نانوذرات طلا اعطا کرد. نانوذرات طلا کاربردهای وسیعی در حوزه‌های مختلف دارند که محققان این پروژه روی رهاسازی دارو با کمک نانوذرات طلا، درمان سرطان و شناسایی زیست‌شناگرهای تشخیص بیماری کار می‌کنند.

نکته‌ی کلیدی در این تحقیق‌ها، استحکام اتصال به نانوذرات طلا است. دریسکل می‌گوید: « ما سطح نانوذرات طلا را با پروتئین‌ها پوشش دادیم، به طوری که نانوذرات تنها به ساختارهای هدف متصل می‌شوند. در حالت محلول، نانوذرات طلا درخشان بوده و با ارتعاشات خود رنگ سرخ ایجاد می‌کنند.»

با این حمایت مالی، دریکسل می‌تواند بار الکتریکی سطح پروتئین‌ها را اصلاح کند تا دریابد که آیا پوشش‌دهی روی سطح نانوذرات می‌تواند روی اتصال آن‌ها به پروتئین تأثیرگذار باشند. وی‌ می‌افزاید: «هدف این است که اتصال نانوذرات به سلول‌های هدف را با استحکام بالا انجام داد تا از این کار برای مقاصد پزشکی استفاده کرد. کار ما اتصال نانوذرات به هر آنچه که می‌خواهیم است.»

این حمایت مالی قرار است برای پشتیبانی از دانشجویان آزمایشگاه دریسکل برای انجام این پروژه هزینه شود. دریسکل قصد دارد تا از دانش‌آموزان نیز در این پروژه استفاده کند که این کار از طریق آکادمی تحقیقات تابستانی ایلینویز انجام خواهد شد. به اعتقاد دریسکل، این برنامه، هم آموزشی و هم تحقیقاتی است.

دریسکل از سال ۲۰۱۱ به دانشگاه ایالتی ایلینویز پیوسته است. فعالیت‌های او گرنت‌های متعددی را جذب کرده‌است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان گرنت مؤسسه‌ی ملی عدالت و گرنت‌های وزارت دفاع اشاره کرد که با استفاده از این حمایت‌های مالی، پروژه‌هایی برای کمک به مقابله با زیست‌تروریسم انجام شده‌است. این دومین گرنت دریسکل از بنیاد ملی علم است.