تولید نانوافزودنی ویژه‌ی تایر خودرو توسط شرکت نوپای ایرانی

شرکت نانوپارمین خاوران برای بهبود عملکرد تایر خودرو نوعی افزودنی ساخته است که موجب بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی تایر می‌شود. این شرکت محصول خود را در قالب برنامه‌ی نانومچ ارائه کرده‌است.

شرکت نانوپارمین خاوران که توسط سید امین رونقی و الهی اسماعیلی، اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند، به ثبت رسیده‌است، محصولی برای تقویت تایر خودرو با استفاده از فناوری‌ نانو ساخته‌است که می‌تواند تأثیر به‌سزایی در افزایش استحکام تایر خودرو داشته باشد. این محصول یکی از طرح‌های ارائه‌شده به برنامه‌ی تجاری‌سازی فناوری نانو (نانومچ) است.

در این محصول از نانوساختار رس فرآوری‌شده به‌عنوان افزودنی در آستر داخلی لاستیک استفاده شده‌است. این افزودنی به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند به راحتی وارد ساختار پلیمری آستر لاستیک شده و در آن به خوبی پخش شود. افزودن مقدار کمی از این ترکیب به لاستیک می‌تواند خواص فیزیکی و مکانیکی آن را بهبود دهد. علاوه‌براین استفاده از این افزودنی روی کاهش تراوایی هوا نیز تأثیر به سزایی دارد. بررسی‌های نشان می‌دهد که افزودن این ترکیب به آستر لاستیک منجر به کاهش ضخامت آستر داخلی آن شده و در عین حال عملکرد لاستیک حفظ می‌شود. با توجه به هزینه‌ی کم نانوساختار رس، قیمت تمام شده‌ی تایر کاهش می‌یابد.

سهم تایر از آلایندگی خودروها حدود ده درصد است که برای کاهش این آلایندگی باید مقاومت غلتشی تایر کاهش یابد. اهمیت این مسئله تا جایی است که پس از سال ۲۰۱۲، تولیدکنندگان تایر در اروپا براساس استانداردهای این اتحادیه ملزم به الصاق برچسب تایر شدند که نشانگر ضریب مقاومت غلتشی به‌عنوان عامل مؤثر در مصرف سوخت است.

برای کاهش مقاومت غلتشی، باید وزن تایر کاهش یابد. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، کاهش نفوذپذیری هوا از لایه‌ی داخلی تایر است که منجر به کاهش ضخامت و وزن آن خواهد شد. از این رو محققان شرکت نانوپارمین خاوران، از نانوساختار رس برای این کار استفاده کردند.

لازم به ذکر است که سالانه در ایران ۲۲ میلیون حلقه تایر مصرف می‌شود که ۱۶ میلیون حلقه از آن تولید داخل بوده که با کاهش ضخامت می‌توان صرفه‌جویی زیادی در ماده‌ی اولیه داشت و همچنین عملکرد تایر را بهبود داد.