بررسی نانولوله‌های کربنی تجاری براساس دستورالعمل OECD

یکی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی نانولوله‌کربنی در روسیه، محصول خود را براساس دستورالعمل OECD توسط یک آزمایشگاه بی‌طرف آزمایش کرد. نتایج نشان داد که این نانولوله‌ها روی جلبک‌ها تأثیر منفی نداشته است.

شرکت او‌سی‌اس‌آی‌اِی‌ال (OCSiAL) یکی از تولید‌کنندگان نانولوله‌کربنی تک‌جداره موسوم به تیوبال است. این شرکت روسی اخیرا اقدام به بررسی سمیت این نانولوله‌ها براساس دستورالعمل ۲۰۱ مواد شیمیایی OECD کرده‌است. نتایج نشان داد که این نانولوله‌ها هیچ اثر سمی روی جلبک‌ها ندارند. مسئولان شرکت او‌سی‌اس‌آی‌اِی‌ال معتقداند که دلیل بی‌خطر بودن نانولوله‌ها روی جلبک‌ها، طبیعت فیزیکی این نانولوله‌ها، به‌ویژه انعطاف‌پذیری بالای آن‌هاست.

دامنه‌ی استفاده از نانولوله‌های کربنی در حال افزایش بوده به‌طوری که این ماده وارد کالاهای مصرفی هم شده‌است؛ بنابراین اثرات زیست‌محیطی این ماده مورد توجه تولیدکنندگان قرار گرفته است.

نانولوله‌های کربنی تک‌جداره یک ورق نازک از اتم‌های کربن و به‌صورت لوله‌ای هستند. این نانولوله‌ها از خواص متعددی نظیر انعطاف‌پذیری بالا، برخوردار هستند.

آزمایشگاه تحقیقاتی انویگو در اروپا به‌عنوان یک آزمایشگاه بی‌طرف این پروژه را انجام داده‌است. این آزمایشگاه نانولوله‌های کربنی تک‌جداره را روی جلبک‌ها که گونه‌های بسیار حساسی هستند، مورد آزمایش کرده‌است. مطابق دستورالعمل OECD  این جلبک‌ها به مدت ۷۲ ساعت در محلولی اشباع قرار داده شدند. میزان دانسیته‌ی زیست‌جرم جلبک‌ها و نرخ رشد آن‌ها هیچ اثری از سمیت نشان نداد.

دتلفت سولر از محققان این پروژه می‌گوید: « هیچ نشانی از اثر منفی نانولوله‌کربنی روی جلبک‌ها مشاهده نشد. ما این آزمون را مطابق دستورالعمل و در محیط اشباع از نانولوله انجام دادیم. نانولوله‌های تک‌جداره برخلاف نانولوله‌های چندجداره و الیاف کربنی، بسیار انعطاف‌پذیر بوده و معمولاً تأثیر کمتری روی دیواره‌ی سلولی دارند.»

در آینده‌ی نزدیک آزمون‌های جامع‌تری روی اثرات احتمالی نانولوله‌ها روی سلول‌ها انجام خواهد شد؛ این آزمون‌ها نیز براساس دستورالعمل OECD خواهد بود. همچنین آزمون‌هایی روی جابه‌جایی نانولوله‌ها انجام خواهد شد تا میزان رهاسازی و جابه‌جایی آن‌ها در محیط بررسی شود.

لازم به ذکر است که قیمت نانولوله‌های کربنی تک‌جداره از چندجداره بیشتر است و برای استفاده‌ی تجاری باید این قیمت کاهش یابد.