روشی برای شناسایی نانوذراتی که mRNA را با موفقیت رهاسازی می‌کنند

محققان روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان نانوذراتی که قادراند RNA را در سلول از پیش تعیین شده رهاسازی کنند، شناسایی کرد.

پژوهشگران روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان اسیدهای نوکلئیک کاربردی را درون سلول‌های زنده در اندام‌های از پیش تعیین شده با درصد موفقیت بالا رهاسازی کرد. با این روش که FIND نام دارد، می‌توان با استفاده از نانوذرات لیپیدی، سلولی را که به‌صورت معمول رنگ سبز دارد، به رنگ قرمز تبدیل کرد.

این گروه تحقیقاتی به رهبری جیمز داهلمن، روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان فرآیند شناسایی نانوذراتی که امکان رهاسازی اسیدهای نوکلئیک‌ها را دارند، تسهیل کرد. در این روش می‌توان صدها نانوذره مختلف را هم‌زمان آزمایش کرد تا مشخص شود که کدامیک درون اندام مورد نظر جمع می‌شوند. با این کار تأیید می‌شود که آن نانوذره می‌تواند رهاسازی RNA را درون سلول زنده با موفقیت انجام دهد.

این روش در واقع یک نوع بارکدزنی DNA است که قدرت تفکیک بالایی نسبت به روش‌های رایج دارد. در مقاله‌ی مربوط به این روش‌ آمده‌است که: «سامانه‌ی ارائه‌شده می‌تواند بیش از ۱۰۰ نوع نانوذره را برای رهاسازی mRNA مورد آزمایش قرار دهد.»

با این روش می‌توان مطمئن شد که بارکدگزاری با موفقیت انجام می‌شود. محققان نانوذره‌ی مورد نظر را با یک رشته mRNA ترکیب می‌کنند تا بعد از تولید پروتئین مورد نظر توسط آن، با درخشش انجام شده با آن پروتئین، مشخص شود که نانوذرات وارد کدام سلول شده‌اند و رهاسازی در کجا صورت گرفته‌است. با این کار مشخص می‌شود که کدام نانوذرات می‌توانند با موفقیت RNA را در اندام مورد نظر رهاسازی کنند.

روش‌های درمانی مبتنی بر DNA و RNA کاربردهای وسیعی دارند که برای این کار از نانوذرات استفاده می‌شود. در واقع نانوذرات به‌عنوان حامل برای رهاسازی این اسیدهای نوکلئیک در اندام‌های از پیش‌تعیین شده به کار می‌روند.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان High-throughput in vivo screen of functional mRNA delivery identifies nanoparticles for endothelial cell gene editing در نشریه‌ی Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده‌است.