استفاده از نقاط کربنی نانومقیاس برای تشخیص و درمان سرطان

پژوهشگران هندی نقاط کربنی نانومقیاس ساختند که می‌تواند برای تشخیص و درمان سرطان استفاده شود. این گروه به زودی آزمون‌های حیوانی را برای ارزیابی عملکرد این نقاط آغاز خواهند کرد.

محققان مؤسسه‌ی فناوری هند به رهبری رورکی موفق به توسعه‌ی نانومواد کربنی شدند که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان عوامل درمانی و تشخیصی استفاده کرد. این ترکیبات نانومقیاس از برگ گیاه رز آبی استخراج شده‌اند. این نقاط کربنی فلورسانس را می‌توان برای رصد سلول‌های سرطانی و از بین بردن آن‌ها استفاده کرد.

گوپینات از محققان این پروژه می‌گوید: «این که بتوان با استفاده از یک ماده فرآیند شناسایی و درمان را با هم انجام داد، دستاورد بسیار مهمی است و می‌تواند پارادایم جدیدی در بحث درمان سرطان باشد. با استفاده از این نانومواد، ما می‌توانیم سلول‌های سرطانی را با کمک تصویربرداری شناسایی کرده و زدایش سلول‌های سرطانی را در حین جراحی با دقت بالا انجام دهیم.»

وی می‌افزاید: « ما قصد داریم در قدم بعد این فناوری را روی حیوانات آزمایش کنیم و نانومواد کربنی را مورد ارزیابی قرار دهیم تا کاربرد این نانومواد در بخش درمان و تشخیص سرطان بررسی شود.»

حمایت مالی این پروه توسط بورد تحقیقات علم و مهندسی (SERB)، وزارت فناوری‌زیستی و وزارت علوم و فناوری هند انجام شده‌است.

گوپینات می‌گوید: « تشخیص سلول‌های سرطانی و چگونگی از بین بردن آن‌هاچالشی بزرگ در حوزه‌ی پزشکی بوده و تحقیقات دامنه‌داری طی چند دهه‌ی گذشته روی آن انجام شده‌است. در چند سال گذشته، فناوری ‌نانو افق‌های تازه‌ای برای توسعه‌ی بخش تشخیص و درمان بیاری‌ها و استفاده ز نانومواد در این زمینه ایجاد کرده‌است. نانومواد می‌توانند به‌عنوان عوامل تصویربرداری، تشخیص و درمان به کار گرفته شوند.»