امکان ذوب طلا با اعمال میدان الکتریکی

محققان سوئدی نشان دادند که می‌توان با اعمال میدان الکتریکی روی نانومخروط طلا، آن را ذوب کرد؛ بدون این که نیاز به دمای بسیار بالا باشد.

ذوب کردن طلا نیازمند کوره و دمای بسیار بالایی است، اما محققان سوئدی روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان در دمای اتاق، طلا را ذوب کرد.

اوا اولسون و لودویک دی‌نوپ از دانشگاه چالمرز گوتنبرگ موفق شدند با اعمال میدان الکتریکی، مخروطی از طلا را زیر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ذوب کنند. براساس اظهارات این گروه، میدان الکتریکی منجر به بی‌نظمی در بلور طلا شده و در نهایت آن را ذوب می‌کند.

‌دی‌نوپ می‌گوید: « زمانی که ما میدان الکتریکی را کاهش می‌دهیم، می‌توانیم بی‌نظمی لایه‌ی سطح فلزی را کم کنیم و طلا را به حالت بلوری اولیه درآوریم. با این تغییر کنترل‌شده می‌توان فرآیند پلاسمونیک را کنترل کرد و نور را در سطح فلز به دام انداخت و با این کار سنتز مواد شیمیایی را بهبود داد. در واقع با این روش می‌توان کاتالیست ایجاد کرد.

محققان این پروژه از میدان الکتریکی برای تبدیل طلای جامد به گاز استفاده کردند. اولسون می‌گوید: « فرض بر این بوده که ساختار طلا و نظم آن تا نقطه‌ای که تبخیر صورت گیرد، منظم و بلوری باقی بماند.»

این گروه پیش از این از میدان‌های الکتریکی برای مطالعه‌ی نشر میدانی سرد استفاده کردند و برای این کار از نانوذرات کربنی مخروطی شکل استفاده کردند. اولسون می‌افزاید: « من همیشه دوست داشتم تا اتم‌های یونیزه را با قدرت تفکیک بالا ببینم.»

در این پروژه، محققان نانومخروط طلا را که شعاع ۲ نانومتری دارد و با استفاده از لیتوگرافی کلوئیدی ساخته شده، مورد استفاده قرار دادند. این نانومخروط به‌گونه‌ای ساخته شده بود که بتوان آن را در نگهدارنده‌ی ویژه میکروسکوپ TEM قرار داد. با استفاده از این میکروسکوپ محققان موفق به اعمال ولتاژی در مقیاس چند میلیارد ولت در متر شدند.

در این ولتاژ می‌توان ساختار لایه نازک طلا را نامنظم و در نهایت ذوب کرد. شعاع بهینه بین ۲٫۳ تا ۲ نانومتر است. این گروه به دنبال این هستند که آیا این روش را می‌توان روی فلزات دیگر نیز اعمال کرد. از این فناوری نه تنها در بخش کاتالیست، بلکه در حوزه‌ی اپتیک و الکترونیک نیز می‌توان استفاده کرد.