حمایت بنیاد ملی علم از تجاری‌سازی ابزار آنالیز نانوذرات

بنیاد ملی علم با اعطای گرنتی به شرکت اسپکترادین از تجاری‌سازی دستگاه آنالیز نانوذرات این شرکت حمایت می‌کند. این دستگاه می‌تواند به نسل جدید ابزار آنالیز ابعاد نانوذرات تبدیل شود.

شرکت اسپکترادین (Spectradyne) موفق به دریافت حمایت مالی از سوی بنیاد ملی علم شده‌است. این حمایت مالی برای تجاری‌سازی فناوری آنالیز نانوذرات به این شرکت اعطا شده‌است. با توجه به اهمیت این دستگاه و سازوکار منحصر به فرد مورد استفاده در آن، بنیاد ملی علم تصمیم گرفت از تجاری‌سازی این دستگاه حمایت کند.

اسپکترادین اعلام کرد که گرنت SBIR Phase IIB را از سوی بنیاد ملی علم دریافت کرده‌است. این حمایت مالی در راستای حمایت قبلی این بنیاد (SBIR Phase II) از شرکت اسپکترادین انجام شده‌است. این حمایت‌های مالی برای توسعه‌ی دستگاهی ارزان‌قیمت به‌منظور آنالیز نانوذرات به این شرکت داده شده‌است. این دستگاه می‌تواند ابعاد و غلظت را اندازه‌گیری کند. با استفاده از این بودجه، شرکت اسپکترادین اقدام به تجاری‌سازی این دستگاه خواهد کرد و در نهایت ابزاری مناسب برای آنالیز نانوذرات در اختیار محققان قرار خواهد داد. در این دستگاه از روش‌های شناسایی مبتنی بر میکروسیالی استفاده شده‌است.

راهبرد مورد استفاده‌ی شرکت اسپکترادین برای آنالیز نانوذرات، مبتنی بر طبیعت الکتریکی ذرات است. در واقع در این دستگاه علاوه بر روش‌های مبتنی بر ضریب شکست و اپتیک، از روش الکتریکی نیز برای تفکیک ذرات معلق در سیال استفاده شده‌است.

این دستگاه با اندازه‌گیری نانوذرات منفرد، می‌تواند توزیع اندازه‌ی ذرات را در محلول به‌دست آورد. این کار با کمک اطلاعات غلظت نمونه انجام می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که این دستگاه پلتفرمی منحصر به فرد برای اندازه‌گیری کمی نانوذرات در محلول بوده و کاملاً با روش‌های موجود در بازار متفاوت است.

جین لوس‌فرایکین- مدیرعامل شرکت اسپکترادین- از دریافت این حمایت مالی بسیار خرسند است؛ چرا که اعطای این بودجه مؤید اهمیت این دستگاه بوده و می‌تواند به این دستگاه کمک کند تا به استاندارد جدیدی برای آنالیز نانوذرات تبدیل شود.

این حمایت مالی از چهار بخش دستگاهی، نرم‌افزار، کارتریج و توسعه‌ی کاربرد حمایت می‌کند.