دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای تعیین توزیع اندازه ذرات با دستگاه DLS برگزار شد

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای تعیین توزیع اندازه ذرات با دستگاه DLS برگزار شد

دوره آموزشی تخصصی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون پراکندگی نور پویا(DLS) ، ۲۹ و ۳۰ دی ماه با میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

کمیته استاندارد سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، به منظور به‌روزرسانی و ارتقای سطح دانش و آگاهی کارشناسان آزمایشگاه‌های مرتبط و همچنین ارتقای کیفیت نتایج اندازه گیری‌ها در حوزه فناوری نانو و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در ارائه نتایج اندازه گیری، دوره آموزشی تخصصی ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری با دستگاه DLS را برگزار کرد.

شناخت اصول و فنون تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی، معرفی منابع و استانداردهای مهم مربوطه و توانایی کار با نرم‌افزار‌های تخصصی برای محاسبه عدم قطعیت در تعیین توزیع اندازه ذرات با دستگاه DLS، از اهداف اصلی این دوره بود .

در این دوره آموزشی، آشنایی و کسب مهارت کار با نرم افزار QMSys GUM‌ برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون DLS به مدت ۱۶ ساعت تدریس شد.

از جمله سرفصل‌های آموزش داده شده در این دوره، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

آشنایی با مفهوم عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری

مراحل محاسبه و تخمین عدم‌قطعیت

معرفی روش های تخمین و محاسبه عدم‌قطعیت

محاسبه عدم‌قطعیت با نرم افزار QMSys GUM

محاسبه عدم‌قطعیت در توزین

محاسبه عدم قطعت در اندازه‌گیری حجم

محاسبه عدم‌قطعیت برای تعیین غلظت یک محلول

محاسبه عدم‌قطعیت برای اندازه‌گیری دما

محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون تعیین اندازه‌ ذارت با دستگاه پراکندگی نور پویا (DLS) برای یک نقطه

محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون تعیین اندازه‌ ذارت با دستگاه پراکندگی نور پویا (DLS) برای کل گستره اندازه‌گیری

روش مونت کارلو برای محاسبه عدم‌قطعیت

گزارش‌دهی‎ ‎عدم‌قطعیت

شایان ذکر است در این دوره آموزشی دو روزه، ۲۲ نفر از کارشناسان آزمایشگاه DLS عضو در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، حضور داشتند.