همکاری صنعت و دانشگاه برای حل مشکل آب با نانو

شرکت لایف‌سیور با انعقاد قراردادی ۱۸ ماهه با دانشگاه منچستر قصد دارد تا از پتانسیل‌های مؤسسه ملی گرافن در این دانشگاه برای توسعه فیلترهای تصفیه آب استفاده کند.

شرکت لایف‌سیور (LifeSaver) قرارداد همکاری مشترک ۱۸ ماهه‌ای با دانشگاه منچستر امضاء کرد. لایف‌سیور یکی از تولیدکنندگان سامانه‌های فیلتراسیون آب است.

در این پروژه تحقیقاتی ۱۸ ماهه قرار است روی استفاده از فناوری گرافن به‌منظور بهبود فیلتراسیون آب کار شود تا در نهایت فناوری جدیدی برای تصفیه آب با کمک گرافن ارائه شود، فناوری که امکان زدودن عناصر و ترکیبات خطرناک را داشته باشد کاری که در حال حاضر با استفاده از فرآیند اولترافیلتراسیون با عملکرد بالا انجام می‌شود.

گرافن ماده‌ای نوظهور بوده که پتانسیل استفاده در سامانه‌های نمک‌زدایی و فیلتراسیون آب را دارد. با ترکیب گرافن و فیلترهای رایج می‌توان عملکرد سامانه‌های فیلتراسیون رایج را بهبود داد. شرکت لایف‌سیور امیدوار است که بتواند ابعاد حفره‌های غشاء فیلتراسیون را از ۱۵ نانومتر به ۱ تا ۳ نانومتر کاهش دهد. با این کار می‌توان آلاینده‌های مختلف نظیر فلزات سنگین، آفت‌کش‌ها و مواد شیمیایی ویژه‌ای را از آب جدا کرد.

دانشگاه منچستر یکی از پیشروان تولید غشاءهای گرافنی بوده و شرکت لایف‌سیور نیز تجربه زیادی در ساخت فیلترهای قابل حمل آب دارد. این همکاری مشترک مصداق بارز ترکیب توانمندی دو فناوری مختلف و مستقل از هم برای رسیدن به یک هدف واحد است.

راهول نایر از دانشگاه منچستر می‌گوید: « رویای ما ساخت فیلترهای قابل‌حمل تصفیه آب با استفاده از گرافن است. این کار با همکاری شرکت لایف‌سیور انجام خواهد شد.»

شرکت لایف‌سیور در سال ۲۰۱۷ مذاکراتی با مؤسسه ملی گرافن در دانشگاه منچستر آغاز کرد که در حین این مذاکرات از پتانسیل‌های بالای این مؤسسه برای انجام پروژه مشترک در حوزه فیلتراسیون آب آگاه شد.

لایف‌سیور در سال ۲۰۰۷ در انگلستان تأسیس شد تا به نیاز موجود در حوزه آب آشامیدنی پاسخ دهد. این شرکت اولین فیلتر قابل حمل آب را برای زدایش ویروس‌ها تولید کرد.

دانشگاه منچستر نیز به‌عنوان خانه گرافن شناخته می‌شود و این دانشگاه نقش مهمی در توسعه فناوری‌های مرتبط با گرافن در انگلستان دارد.