اجرای ۵ پروژه ایمنی در اتحادیه اروپا با بودجه ۳۰ میلیون یورویی

اجرای ۵ پروژه ایمنی در اتحادیه اروپا با بودجه ۳۰ میلیون یورویی

اتحادیه اروپا ۵ پروژه در حوزه ایمنی نانومواد در دست اجرا دارد که بودجه‌ای بیش از ۳۰ میلیون یورو برای این پروژه‌ها اختصاص داده است.

اتحادیه اروپا با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ میلیون یورویی، پنج پروژه جدید در زمینه ایمنی نانومواد را در دست اجرا دارد. پروژه «تحت ایمنی با اصول طراحی» با هدف شناسایی خطر و ارزیابی ریسک تعریف شده است. دو پروژه از میان این پنج پروژه به راهبردهای محاسباتی می‌پردازد. در پروژه NanoInformaTIX سی و شش گروه مختلف از سراسر جهان مشارکت دارند که در آن چارچوب اطلاعاتی پایدار برای ارزیابی نانومواد مهندسی شده تدوین می‌شود. این چارچوب با استفاده از داده‌های زیادی که طی دهه‌های گذشته از نانومواد مهندسی شده به‌دست آمده، تهیه و تدوین می‌شود. همچنین داده‌های جدیدی که در طول تحقیقات اخیر در این پروژه به‌دست می‌آید نیز در تدوین این چارچوب استفاده می‌شود.

پروژه NanoSolveIT به دنبال توسعه نانوانفورماتیک پیشرفته است تا با استفاده از راهبرد تجمیع اطلاعات به ارزیابی و بررسی نانومواد بپردازد. این پروژه تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

دو پروژه دیگر، NANORIGO و RiskGON نام دارند که روی چارچوب‌های دولتی خطرات فناوری‌نانو تمرکز دارند. این دو پروژه نیز تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهند داشت. پروژه Gov4Nano نیز به دنبال ایجاد Nano Risk Governance Council است که تا پایان سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی آن به طول خواهد انجامید.

تمام این پروژه‌ها با حمایت پیشگامی مالتا (Malta) انجام می‌شود که هدف از آن، توسعه دستورالعمل‌های ایمنی و مستندات مربوط به جنبه‌های قانونی نانومواد است. علاوه‌بر این، برخی از گرنت‌های تحقیقاتی اتحادیه اروپا از پیشگامی مالتا پشتیبانی می‌کنند. قرار است فراخوان‌های تحقیقاتی در مسیر اهداف این پیشگامی انجام شود. پیش از این اتحادیه اروپا فراخوانی برای موضوع ایمنی نانومواد اعلام کرده بود که تاکنون ۱۲ پروپوزال برای این فراخوان ارائه شده است. فراخوان NMBP-15-2019 در مرحله ارسال پروپوزال در حوزه ایمنی است. در این فراخوان‌ها تمرکز روی تولید استانداردها و دیگر مسائل مربوط به ایمنی با طراحی نانومواد است.

لازم به ذکر است ستاد توسعه فناوری‌نانو در پروژه RiskGON با اتحادیه اروپا همکاری دارد.