ارائه ابزاری برای مشخصه‌یابی تجمع‌های ویروسی

ارائه ابزاری برای مشخصه‌یابی تجمع‌های ویروسی

شرکت پستنوا آنالیتیکس با ترکیب چند فناوری، ابزاری برای مشخصه‌یابی تجمع ویروس‌ها ارائه کرده است. این تجمع ویروسی که در حدود ۱۰۰ نانومتر قطر دارد موجب بروز مشکلاتی در روش‌های رایج مشخصه‌یابی می‌شود که با این فناوری به سادگی قابل مطالعه است.

شرکت پستنوا آنالیتیکس (Postnova Analytics) نتایج مطالعه کاربردی جدیدی را منتشر کرده که در آن جزئیات مربوط به چگونگی استفاده از فناوری تقسیم جریان میدانی نامتقارن (AF4) جفت شده با آشکارسازهای پراکنده نور چند زاویه‌ای (MALS) و پرتوفرابنفش تشریح شده است؛ اینکه چگونه از این فناوری ترکیبی می‌توان برای مطالعه کمَی تجمع ویروس‌های مربوط به آدنو (AAV) استفاده کرد.

ویروس‌های مرتبط با آدنو به دلیل تطبیق‌پذیری و ایمنی به‌عنوان ابزاری مناسب به‌منظور حمل مواد در ژن‌درمانی استفاده می‌شوند. با این حال یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها برای تولید یک سیستم تعلیق AAV یکنواخت، وجود تجمع‌های ویروسی است که می‌تواند مشکلاتی در کارایی انتقال، توزیع زیستی و ایمنی ایجاد کند. تجمع‌های ویروسی با توجه به اندازه بزرگ خود که اغلب بیش از ۱۰۰ نانومتر قطر دارند، موجب بروز چالش‌هایی در روش‌های رایج جداسازی نظیر کروماتوگرافی می‌شوند.

داده‌های مورد استفاده در این مطالعه کاربردی نشان می‌دهد که ترکیب AF4-MALS-UV می‌تواند تجمع بزرگ ویروس‌ها را از هم جدا کند و با استفاده از دستورالعملی می‌تواند غلظت‌های مختلف تجمع ویروس‌ها را تشخیص دهد. در مقایسه با روش‌های کروماتوگرافی که در آن‌ها برخی از تجمع‌های ویروسی توسط ستون فیلتر می‌شود و خطاهایی در مشخصه‌یابی تجمع ویروس‌ها ایجاد می‌کند، این روش ترکیبی عاری از این خطاها است.

دستگاه پستنوا AF2000 که در این تحقیق به کار گرفته شده است یک فناوری تقسیم جریان میدانی نامتقارن است که برای جداسازی نانوذرات و ماکرومولکول‌ها در یک ماتریکس پلیمری به کار می‌رود.

در طراحی این ماژول، از ترکیب تجربه‌ها و تخصص‌ها و پیشرفت‌های فناورانه‌ای که این شرکت در دو دهه به‌دست آورده، استفاده شده است. این شرکت با در اختیار داشتن طیف وسیعی از ماژول‌های FFF در یک سیستم یکپارچه، انعطاف‌پذیری بیشتر و عملکرد بهتر و نتایج مناسب‌تری نسبت به سیستم‌های قبلی ارائه می‌دهد.