پیش‌بینی خطر نارسایی قلبی از طریق بزاق دهان

پیش‌بینی خطر نارسایی قلبی از طریق بزاق دهان

دستگاه ESN Cleer قادر است غلظت نشانگرهای زیستی را با دقتی هزار برابر بیشتر نسبت به مقادیر موجود در مایعات بدن انسان اندازه‌گیری کند و می‌تواند به طور دقیق خطر نارسایی قلبی را از طریق بزاق دهان پیش‌بینی کند.

دستگاه ESN Cleer که با همکاری مرکز تحقیقاتی تعاونی تولید نوآورانه (IMCRC) و دانشگاه RMIT در ملبورن استرالیا ساخته شده است براساس فناوری سنجش که در ابتدا در مرکز تحقیقاتی میکرو نانو RMIT ایجاد شده بود، عمل می‌کند. در این دستگاه، ترکیبی از نانومواد جدید، میکروالکترودها و عملیات سطحی نوآورانه برای ایجاد حسگرها مورد استفاده قرار گرفت که می‌تواند برای اندازه‌گیری نشانگرهای زیستی موردنظر، از نشانگرهای التهابی پزشکی شناخته شده گرفته تا پنل‌های اختصاصی که باعث بهبود دقت پیش‌بینی می‌شوند، به کار رود. برای استفاده از این دستگاه، کاربر قسمت بالایی را باز می‌کند، که به عنوان جمع‌کننده نمونه بزاق مصرف می‌شود و آرایه حسگر زیستی را نگه می‌دارد. انتهای آن به بزاق دهان آغشته می‌شود و با میله الکترونیکی قابل استفاده مجدد جایگزین می‌شود که تجزیه و تحلیل را کنترل می‌کند. بعد از شناسایی نشانگر زیستی، نتیجه به یک برنامه اختصاصی نصب شده بر روی یک گوشی هوشمند یا تبلت ارسال می‌شود. این برنامه دارای ویژگی‌های چند وجهی از جمله گزارش تشخیص سطح خطر بیماری، پشتیبانی فوری از ارتباط با پزشکان، مقایسه آماری سنی/ جمعیتی، قابلیت‌های ردیابی سلامت، انفورماتیک وابسته به سلامت و رفاه، رابط تعاملی جمعی و امکان بازخورد کاربر است.

Leopoldt de Bruin، مدیر عامل ESN Cleer، اظهار داشت: «از ۴۰۰ میلیون نفری که در سراسر جهان از بیماری‌های قلبی عروقی رنج می‌برند، تنها ۱۶ درصد از موارد به دلیل ویژگی‌های ژنتیکی است. این امر نشان می‌دهد که چه میزان فضا برای بهبود و پیشرفت در زمینه غربال‌گری و پیشگیری وجود دارد، اینجا جایی است که این دستگاه می‌تواند تاثیری شگرف داشته باشد. ما از اینکه توانستیم این رشته‌ها را در پرداختن به چنین چالش بزرگی در بهداشت جهانی گردهم آوریم، واقعاً خوشحال هستیم.»

پروفسور Sharath Sriram، مدیر گروه تحقیقاتی مواد کاربردی و میکروسیستم‌های RMIT گفت: «اغلب، آزمایش‌های خون فقط بعد از یک حمله قلبی انجام می‌شود، چنین واکنش انفعالی بیش از حد دیر است و افراد را با بیماری ناتوان‌کننده‌ای رها می‌کند و یا منجر به مرگ می‌شود. دستگاه ESN Cleer قادر است غلظت نشانگرهای زیستی را با دقتی هزار برابر بیشتر نسبت به مقادیر موجود در مایعات بدن انسان اندازه‌گیری کند. پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، این جایی است که این فناوری وارد می‌شود و پیش‌بینی دقیقی را ارائه می‌کند.»