ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی

شرکت سلول بافت آزما که در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو حضور دارد به‌عنوان یکی از مراکز تخصصی در فلوسایتومتری یا شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی شناخته می‌شود.

شرکت سلول بافت آزما یکی از شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات آزمایشگاهی حاضر در دوازدهمین نمایشگاه فناوری‌نانو در سال ۹۸ است. این شرکت در بخش نانوزیست‌فناوری فعالیت داشته و به‌صورت ویژه روی روش فلوسایتومتری که یک روش شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی است، تخصص دارد. فلوسایتومتری سیستمی برای سنجش سلول‌ها یا ذراتی است که در یک جریان مایع حرکت کرده و با عبور از مقابل لیزر یا پرتو نور امکان مشخصه‌یابی را فراهم می‌کند. در این سیستم نسبت پراکندگی نور و رنگ فلورسانس شناسایی شده از ذرات اندازه‌گیری می‌شود. آنالیز و تفکیک سلول براساس اندازه و گرانولیتی و ویژگی فلورسانس سلول که برخاسته از آنتی‌بادی نشاندار شده متصل به آن است، انجام می‌شود.

احسان جان زمین، مدیر فنی آزمایشگاه شرکت سلول بافت آزما می‌گوید: «آنچه در حوزه فناوری‌نانو با روش فلوسایتومتری مرتبط است به‌صورت کامل در شرکت سلول بافت آزما ارائه می‌شود. بررسی اثربخشی روش‌های انتقال نانوذرات فلورسنت به داخل سلول، بررسی قابلیت اتصال رنگ‌های فلورسنت به ذرات با اندازه نانومتری، بررسی اثر نانوذرات دارویی بر عملکرد و زنده‌مانی سلول‌های هدف، نمونه‌هایی ازکاربرد روش فلوسایتومتری در زمینه فناوری‌نانو است.»

وی درباره راهبردهای توسعه بازار و افزایش خدمات این شرکت می‌گوید: «مهم‌ترین راهبرد ما، افزایش قابلیت شرکت در زمینه ارائه خدمات متنوع در این روش بوده است. با توجه به اهمیت کیفیت و در دسترس بودن مواد مصرفی مرتبط، فراهم کردن این مواد در دستور کار قرار گرفته که با استقبال مخاطب مواجه شده است؛ تا جایی که اطمینان محققان از ارائه خدمات مناسب و وجود مواد مصرفی متناسب با کار باعث شده است پروژه‌های تحقیقاتی زیادی بر پایه این روش تعریف شوند. آنچه آزمایشگاه سلول بافت آزما را از دیگر آزمایشگاه‌ها متمایز می‌کند تمرکز تخصصی این آزمایشگاه بر ارائه خدمات مرتبط با روش فلوسایتومتری است.»

این شرکت در سال ۹۸ موفق به احراز شرایط ثبت به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان شده و در حال حاضر به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان در بخش خدمات آزمایشگاهی فعالیت دارد. با توجه به پتانسیل‌های بالای کشور در حوزه خدمات آزمایشگاهی و نیاز مبرم به تجهیزات تخصصی پیشرفته در این زمینه، شرکت سلول بافت آزما به دنبال ارتقاء توانمندی‌های خدمات آزمایشگاهی در حوزه فناوری‌نانو است.

به اعتقاد مدیر فنی این آزمایشگاه، دوازدهمین نمایشگاه فناوری‌نانو برای شرکت سلول بافت آزما فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها و خدمات خود بوده و همچنین این شرکت می‌تواند با دریافت بازخورد از مخاطبان خود، نسبت به شناسایی فرصت‌ها و فضاهای خالی کسب و کار در این حوزه اقدام کند.

لوسیتومتری روشی است که در حوزه تحقیقات علوم پزشکی و نیز در آزمایشگاه‌های بالینی کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. با گسترش روزافزون تحقیقات و پژوهش‌ها در حوزه‌های مختلف علوم زیستی و کاربرد وسیع فلوسیتومتری در این زمینه، وجود مراکزی که خدمات تخصصی فلوسیتومتری را با به کارگیری نیروهای متخصص، آموزش دیده و مجرب ارائه دهند، به شدت احساس می‌شود. شرکت سلول بافت آزما طیف گسترده‌ای از تست‌های تحقیقاتی فلوسیتومتری مورد نیاز رشته‌های مختلف اعم از ایمونولوژی، هماتولوژی، زیست فناوری و ژنتیک، ویروس‌شناسی، بیوشیمی و غیره را تحت پوشش قرار می‌دهد.