جشنوراه و نمایشگاه فناوری نانو

عقد تفاهم‌نامه همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد نانو

در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو، تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در راستای ارتقای کیفی و قدرت رقابت‌پذیری محصولات صنایع دستی با استفاده از فناوری نانو امضا شد.

در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو، تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در راستای ارتقای کیفی و قدرت رقابت‌پذیری محصولات صنایع دستی با استفاده از فناوری نانو امضا شد.

این تفاهم‌نامه به منظور تحقق اهداف سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ مبنی بر بهره‌گیری از فناوری نانو برای توسعه اقتصادی کشور و نظر به اهمیت بازار میراث فرهنگی، صنایع دستی و هنرهای سنتی بود.

در همین راستا برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در سند مذکور بین سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری تفاهم‌نامه همکاری منعقد شد تا براساس این تفاهم‌نامه کیفیت محصولات صنایع دستی با استفاده از فناوری نانو ارتقا یابد.