سیستم تصفیه آب با استفاده از پلاسما

نانواستارتاپ «پانتا» نوعی دستگاه تصفیه پساب نساجی تولید کرده است که با ایجاد حباب‌های نانویی، آلودگی‌های موجود در پساب را از بین برده و آبی شفاف تولید می‌کند.

به گفته رضا محصل، دانشجوی دکتری نانوشیمی دانشگاه کاشان که از تولیدکنندگان این دستگاه است، می‌گوید: «این دستگاه پساب نساجی را که حاوی رنگ و مواد شیمیایی است، تصفیه کرده و آب شفافی را به جا می‌گذارد که بار دیگر در صنعت قابلیت استفاده مجدد را پیدا می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «این دستگاه به این شکل کار می‌کند که با استفاده از تکنولوژی پلاسما و راکتوری که در دستگاه وجود دارد، نوعی هم‌افزایی ایجاد می‌شود که BOD و COD، رنگ و فلزات سنگینی چون آرسنیک را از بین می‌برد. به عنوان مثال، آرسنیک موجود در پساب نساجی را می‌توان با این دستگاه تا ۱۰ PPP کم کرد که حتی آب شفاف به دست آمده بعد از تصفیه قابل آشامیدن می‌شود.»

پلاسمایی که در این سیستم استفاده می‌شود، دارای یک ازن بوده و همچین راکتوری دارد که همزمان با پلاسما زدن، حباب‌های نانویی تواید می‌کند. این حباب‌های نانویی با ازن که تولید شده، هم‌افزایی می‌کنند که به شدت می‌ترکند و آلودگی‌هایی مانند آلودگی‌های میکروبی را از بین می‌برند.

محصل تأکید می‌کند که تاکنون نمونه‌ای به این شکل از این دستگاه نه در ایران و نه در دنیا وجود نداشته و این نخستین نمونه است. قسمت‌هایی از آن مانند قسمت پلاسما پیش از این وجود داشته اما نمونه کاملی شبیه این دستگاه تاکنون تولید نشده است. برقی که این دستگاه مصرف می‌کند قریب یک تا سه کیلووات بر ساعت است، در صورتی که نمونه‌ای مشابه یا نمونه‌هایی که کار تصفیه پساب را در دنیا انجام می‌دهند، حدود ۱۱ کیلووات بر ساعت برق مصرف می‌کنند. همچنین در این سیستم از هیچ ماده شیمیایی استفاده نمی‌شود و لجن کمتری هم در این فرآیند تولید می‌شود.

او ادامه می‌دهد: «هر کیلووات برق قریب ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان هزینه دارد و ما توانسته‌ایم مقدار مصرف برق دستگاه را از ۱۱ کیلووات به یک تا سه کیلووات بر ساعت برسانیم که خود نوعی صرفه‌جویی در مصرف نیروی برق به شمار می‌رود. در حال حاضر تنها نمونه اولیه‌ای از این دستگاه ساخته شده و در صورت سرمایه‌گذاری به زودی وارد مرحله تجاری‌سازی خواهد شد.