صادرات با رویکرد محصولات دانش‌بنیان

محصولات دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین ارزش‌افزوده بالاتری دارند و صادرات این محصولات برای توسعه اقتصادی کشور نیز بهتر است.

محصولات دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین ارزش‌افزوده بالاتری دارند و صادرات این محصولات برای توسعه اقتصادی کشور نیز بهتر است.

حمید زادبوم؛ رییس مرکز سازمان توسعه و تجارت در مورد شرایط صادراتی کنونی کشور گفت: «در حال حاضر بیشتر صادرات کشور کالاهایی با ارزش‌افزوده پایین است. اگر تجارت و اقتصاد را به سمت تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر هدایت کنیم منجر به توسعه اقتصادی خواهد شد.»

وی در ادامه افزود: «به صورت کلی محصولات دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری است که ارزش‌افزوده بالاتری نسبت به کالاهای دیگر ایجاد می‌کنند. بنابراین استفاده از این محصولات ضمن کاهش خام‌فروشی موجب توسعه اقتصادی کشور هم می‌شود باید به صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر و یا به عبارت دیگر های‌تک تاکید کنیم.»

رییس مرکز سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد: «باید برای شرکت‌های دانش‌بنیان بستر تولید بیشتر فراهم شود زیرا این شرکت‌های کوچک ارزش‌افزوده بزرگی را برای کالاهای ایرانی فراهم می‌کنند. در مقایسه بین حجم صادرات شرکت‌های ایرانی شاید شرکت‌های بزرگ حجم صادرات بیشتری داشته باشند اما شرکت‌های دانش‌بنیان با اضافه کردن ارزش کوچک به محصول ارزش افزوده بالاتری برای آن‌ها ایجاد می‌کنند.»

از نگاه ما کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان و های‌تک کمکی برای توسعه تجارت و توسعه اقتصادی خواهد بود بنابراین وظیفه ما کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان است.

زادبوم خاطرنشان کرد: «بر همین اساس در سال‌روز ملی صادرات در مراسم انتخاب صادرکننده نمونه از بین ۴۴ شرکت برتر صادراتی، از ۶ شرکت دانش‌بنیان صادرکننده نمونه تقدیر خواهد شد. علاوه بر آن چهار شرکت کوچک که نتوانستند در رقابت‌ها حضور داشته باشند اما عملکرد قابل قبولی از نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتند نیز تقدیر خواهد شد تا محرکی برای شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان شده تا در رقابت سال آینده صادرکننده نمونه کشوری شرکت کنند.»