دستگاهی برای اندازه‌گیری نانوذرات و تعیین پتانسیل زتا

دستگاهی برای اندازه‌گیری نانوذرات و تعیین پتانسیل زتا

دستگاهی برای تعیین ابعاد نانوذرات کمتر از یک نانومتر تا ۶۰۰۰ نانومتر ساخته شده است. این دستگاه پروتئین‌ها و نانوساختارهای زیستی را می‌تواند اندازه‌گیری کند و همچنین قادر به اندازه‌گیری پتانسیل زتا است.

دستگاه Testa Analytical NanoBrook 90Plus ابزار مناسبی برای مشخصه‌یابی پلیمرها، پروتئین‌ها، نقاط کوانتومی، لیپوزوم و لاتکس و در کل نانوذرات است.

۹۰Plus به‌گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند ذرات را از کمتر از یک نانومتر تا شش میکرون اندازه‌گیری کند. این دستگاه برای کار در غلظت‌های مختلف ساخته شده و با کمک روش تفرق نور پویا تنها در مدت زمان چند دقیقه امکان تعیین ابعاد ذرات را دارا است.

این دستگاه می‌تواند اطلاعات متعددی درباره نمونه به کاربر ارائه دهد. از یک الگوریتم منحصربه‌فرد در این دستگاه استفاده شده که می‌تواند نقش آلودگی‌ها و ذرات غبار را در نمونه حذف کند، ذراتی که معمولا در نتیجه آزمون خطا ایجاد می‌شوند. با استفاده از این الگوریتم، ۹۰Plus قادر به اندازه‌گیری نانومواد و ارائه اطلاعات قابل اعتماد است.

نرم‌افزار مورد استفاده در این دستگاه انعطاف‌پذیر بوده و به سادگی و در کمترین زمان می‌تواند پارامترها و متغیرها را شناسایی و ارزیابی کند. این نرم‌افزار برای کار کردن افراد مبتدی و کسانی که به‌صورت دوره‌ای از این دستگاه استفاده می‌کنند مناسب است. این نرم‌افزار به متخصصان اجازه می‌دهد تا داده‌های ارزشمندی را اندازه‌گیری کنند.

یکی دیگر از مزایای مهم برای کاربران این دستگاه، قابلیت تکرارپذیری از نمونه‌ها است به طوری که با تغییر کاربرد یا نمونه، تکرارپذیری حفظ می‌شود. طراحی نوری با کیفیت بالا، کنترل دقیق در طول تولید موجب شده تا عملکرد این دستگاه‌ها یکسان باشد. با خودکار کردن بیشتر مراحل آزمایش و تجزیه و تحلیل داده‌ها، اثرات ناشی از خطای اوپراتور‌های مختلف به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

این دستگاه علاوه بر تعیین اندازه ذرات، امکان محاسبه پتانسیل زتا را نیز دارا است تا بتوان رفتار کلوئیدها را بهتر درک کرد.