به نظرم مهم ترین نکته‌ی این مجمع تکراری بودن پنل ها و نیز افت کیفیت برگزاری از لحظا هماهنگی و پذیرایی و موازی بودن برخی پنلهای مهم هستش. در کل زحمات دوستان قابل تقدیره. امیدواریم امسال بهتر برگزار بشه.