همکاری دو شرکت ایرانی برای توسعه پوشش‌های ضدUV

همکاری دو شرکت ایرانی برای توسعه پوشش‌های ضدUV

شرکت نانو دانش دانا پس از اخذ تاییدیه نانومقیاس برای محصول سوسپانسیون اکسید گرافن و پلی آنیلین سنتز شده در حضور اکسنده آمونیومی، این محصول را برای استفاده در پوشش‌های ضد پرتو فرابنفش به شرکت آذران فضانما به فروش رسانده است.

شرکت نانو دانش دانا با انعقاد قراردادی به ارزش ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال، محصول سوسپانسیون اکسید گرافن و پلی آنیلین سنتز شده در حضور اکسنده آمونیومی را برای استفاده در بخش پوشش‌های مقاوم در برابر پرتوهای فرابنفش به شرکت آذران فضانما عرضه کرده است.

ماه گذشته قراردادی به امضا شرکت نانو دانش دانا و شرکت آذران فضانما رسید که در قالب این قرارداد شرکت آذران فضانما سوسپانسیون اکسید گرافن و پلی‌آنیلین به ارزش ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال از شرکت نانودانش دانا خریداری کرد. قرار است از این محلول برای تولید پوشش‌های مقاوم در برابر پرتوهای فرابنفش استفاده شود پوشش‌هایی که در PVC استفاده می‌شود.

محمد رمضان‌زاده؛ رابط فنی ستاد توسعه فناوری‌نانو و شرکت نانودانش دانا درباره این محصول می‌گوید: «دانش فنی این محصول توسط شرکت اطلس پوشش محافظ به دست آمده است که پس از توسعه محصول، لیسانس تولید آن به شرکت نانو دانش دانا واگذار شده است و در حال حاضر تولید انبوه این محصول توسط شرکت نانو دانش دانا انجام می‌شود. شرکت نانو دانش دانا نیز قراردادی برای عرضه این محصول به شرکت آذران فضانما با این شرکت به امضا رسانده است که بخش اول این محصول تحویل شرکت آذران فضانما شده است.»

دکتر رمضان‌زاده درباره کاربردهای این محلول می‌گوید: «از این محلول می‌توان برای حذف فلزات سنگین از پساب‌ها، تولید پوشش‌های ضدخوردگی و فتوکاتالیست استفاده کرد. این محصول با روشی تولید شده که بسیار ساده بوده و قیمت تمام شده آن نسبت به روش‌های دیگر بسیار پایین است. هم خود این سوسپانسون قابلیت فروش و حتی صادرات دارد و هم محصولاتی که با استفاده از این محلول توسعه داده شوند را می‌توان به بازار خارج از کشور عرضه کرد.»