طراحی و ساخت نانورباتی با قابلیت درمان سرطان

طراحی و ساخت نانورباتی با قابلیت درمان سرطان

نانورباتی با استفاده از تا زدن DNA ایجاد شده که می‌توان از آن برای کاربردهای پزشکی نظیر درمان سرطان استفاده کرد.

پژوهشگران با استفاده از اوریگامی DNA موفق به ساخت روباتی شدند که قابلیت حسگری دارد. این روبات با استفاده از سیگنال‌های شیمیایی با محیط اطراف ارتباط برقرار می‌کند. سازوکار این روبات به‌گونه‌ای است که می‌تواند در صورت نزدیک شدن به یک سلول هدف، سیگنال ایجاد کند.

این روبات نانومقیاس قادر است به‌صورت هوشمند به حرکت درآید در نتیجه پتانسیل‌های کاربرد در حوزه‌های مختلف نظیر پزشکی دارد.

در باکتری‌ها از ترشح مولکول‌ها برای ایجاد ارتباط استفاده می‌شود که این کار منجر به بروز رفتار گروهی می‌شود؛ توانایی ایجاد ارتباط با کمک این سیگنال‌ها موجب می‌شود که بتوان جمعیت منطقه‌ای باکتری‌ها را اندازه‌گیری کرد. شناسایی کمینه حد مولکول‌های سیگنال‌دهی اهمیت زیادی دارد. از این موضوع می‌توان برای تولید سیستم‌های مصنوعی نظیر روبات‌ها و شبکه‌های حسگری بدون سیم استفاده کرد.

این روبات‌ها را می‌توان در محیط بافری با غلظت‌های مختلف قرار داد و رفتار آن‌ها را با استفاده از روش تفرق نور پویا پایش کرد. این روبات‌ها قابلیت استفاده برای مقابله با تومورهای سرطانی را دارا هستند. برای این کار باید روبات‌ها را به هم متصل کرد و یک فضای توخالی میان روبات ایجاد نمود که مولکول‌هایی با خواص دارویی را درون این روبات‌ها قرار داد. روبات در بدن پخش شده و به تومور می‌رسد و با استفاده از یک عامل خارجی، ساختار توخالی از هم گسسته شده و محتویات دارویی رهاسازی می‌شود.

این روبات‌ها به دو صورت بسته یا باز قابل استفاده هستند اما تنها نوع روبات‌های باز، توانایی تولید سیگنال قابل شناسایی را دارند.

این فناوری پلتفورمی ایجاد می‌کند که با استفاده از آن می‌توان ارتباط میان چند گروه جمعیتی در یک محیط ایجاد کرد و باکتری‌ها و ساختارهای مصنوعی را در محیط داخل بدن مدیریت نمود. با این فناوری حسگری می‌توان روش‌های درمانی مصنوعی برای استفاده در شرایط مختلف ایجاد کرد.